Mạch nối tiếp và song song

-

Cách giải bài xích tập Định dụng cụ Ôm mang đến đoạn mạch thông suốt và tuy vậy song hay, cụ thể

A. Phương pháp & Ví dụ

Định khí cụ ôm đến toàn mạch:

*

Mạch điện mắc nối liền các năng lượng điện trở:

*

Mạch điện mắc tuy nhiên song các điện trở:

*

Ví dụ 1: Hai điện trở R1, R2 mắc vào hiệu điện thế U = 12V. Lần đầu tiên R1, R2 mắc tuy vậy song, loại điện mạch thiết yếu Is = 10A. Lần sau R1, R2 mắc nối tiếp, mẫu điện vào mạch In = 2,4A. Kiếm tìm R1, R2.

Bạn đang xem: Mạch nối tiếp và song song

Hướng dẫn:

Điện trở tương tự của đoạn mạch khi:

+ :

*

+ :

*

Từ (1) và (2) ta có hệ:

*

R1 và R2 là nghiệm của phương trình:

x2 – 5x + 6 = 0

*

Ví dụ 2: mang lại mạch điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 15Ω, R3 = 5Ω, độ mạnh qua mạch thiết yếu I = 2A. Tìm cường độ mẫu điện qua từng điện trở.

Xem thêm: Taylor Swift'S ' Look What You Made Me Do ' Video Decoded

*

Ta có: R23 = R2 + R3 = 15 + 5 = 20Ω

*

UAB = I.RAB = 2.7,5 = 15V.

Cường độ mẫu điện qua điện trở R1:

*

Cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở R2, R3:

*

Ví dụ 3: mang lại mạch điện như hình vẽ. Biết UMN = 18V, cường độ chiếc điện qua R2 là I2 = 2A. Tìm:

*

a) R1 ví như R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.

b) R3 trường hợp R1 = 3Ω, R2 = 1Ω.

Hướng dẫn:

a) Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.6 = 12V.

Cường độ mẫu điện qua R3:

*

Cường độ cái điện qua R1: I1 = I2 + I3 = 2 + 4 = 6A.

Hiệu điện rứa giữa nhì đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 12 = 6V.

Điện trở của R1:

*

b) Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.1 = 2V.

Hiệu điện cố gắng giữa hai đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 2 = 16V.

Cường độ mẫu điện qua R1:

*

Cường độ mẫu điện qua R3:

*

Điện trở của R3:

*

Ví dụ 4: mang lại đoạn mạch như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω, độ mạnh qua mạch bao gồm I = 3A. Tìm:

*

a) UAB.

b) Hiệu điện cụ hai đầu mỗi điện trở.

c) UAD, UED.

d) Nối D, E bởi tụ điện C = 2μF. Tìm năng lượng điện của tụ.

Hướng dẫn:

a) R13 = R1 + R3 = 3 + 3 = 6Ω;

R24 = R2 + R4 = 2 + 1 = 3Ω;

*

RAB = R5 + RCB = 4 + 2 = 6Ω → UAB = I.RAB = 3.6 = 18V.

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V.

UCB = I.RCB = 3.2 = 6V

*

U3 = I3.R3 = 1.3 = 3V.

*

→ U2 = I2.R2 = 2.2 = 4V; U4 = I4.R4 = 2.1 = 2V.

c) UAD = UAC + UCD = U5 + U1 = 12 + 3 = 15V.

UED = UEB + UBD = U4 – U3 = 2 – 3 = -1V.

d) Q = CU = 2.10-6.1 = 2.10-6 C.

Ví dụ 5: đến đoạn mạch như hình vẽ: R1 = 36Ω, R2 = 12Ω, R3 = 10Ω, R4 = 30Ω, UAB = 54V. Search cường độ chiếc điện qua từng năng lượng điện trở.

*

Hướng dẫn:

Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

*

Cường độ dòng điện qua R1:

*

*

Cường độ loại điện qua R2:

*

Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu điện trở R3 với R4: U34 = U3 = U4 = I2.R34 = 2,25.12 = 27V.

Cường độ cái điện qua R3:

*

Cường độ dòng điện qua R4:

*

Ví dụ 6:Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R3 = 45Ω, R2 = 90Ω, UAB = 90V. Lúc K mở hoặc đóng, cường độ cái điện qua R4 là như nhau. Tính R4 và hiệu điện vậy hai đầu R4.

*

Hướng dẫn:

– lúc K đóng, mạch điện được vẽ như hình a; khi K mở, mạch năng lượng điện được vẽ như hình b:

*
*

– lúc K đóng, ta có:

*
*

– khi K mở, ta có:

*

*
*

– từ bỏ (1) cùng (2), ta có:

*

⇔ 902R4 + 243000 = 4050R4 + 303750 ⇔ 4050R4 = 60750 ⇒ R4 = 15Ω.

*

B. Bài bác tập

Bài 1: cho mạch điện như hình vẽ. Trong các số ấy R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB với cường độ cái điện qua từng năng lượng điện trở.

*

Bài 2: đến mạch điện như hình vẽ. Trong số ấy R1 = 2,4 Ω; R3 = 4 Ω; R2 = 14 Ω; R4 = R5 = 6 Ω; I3 = 2 A. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB cùng hiệu điện nạm giữa nhì đầu những điện trở.

*

Bài 3: đến mạch điện như hình vẽ. Trong những số đó R1 = R3 = R5 = 3 Ω; R2 = 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch AB và cường độ chiếc điện chạy qua từng điện trở.

*

Bài 4: Hai điện trở R1 = 6Ω, R2 = 4Ω chịu đựng được cường độ dòng điện về tối đa là 1A và 1,2A. Hỏi cỗ hai điện trở chịu đựng được cường độ về tối đa là bao nhiêu nếu chúng mắc:

a) Nối tiếp.

b) song song.

Bài 5: đến mạch năng lượng điện như hình vẽ: U = 12V, R2 = 3Ω, R3 = 5Ω.

a) khi K mở, hiệu điện cụ giữa C, D là 2V. Search R1.

b) khi K đóng, hiệu điện nắm giữa C, D là 1V. Kiếm tìm R4.

*

Bài 6: mang đến mạch năng lượng điện như hình vẽ.

UAB = 75V, R2 = 2R1 = 6Ω, R3 = 9Ω.

a) cho R4 = 2Ω. Tính cường độ qua CD.

b) Tính R4 khi độ mạnh qua CD là 0.

*

Dạng 1: Cách tính năng lượng điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song, mạch cầu Trắc nghiệm tính điện trở tương tự mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song, mạch mong Trắc nghiệm Định dụng cụ Ôm đến đoạn mạch tiếp liền và song song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế cùng Vôn kế Trắc nghiệm search số chỉ của Ampe kế và Vôn kế 50 bài xích tập trắc nghiệm Định lao lý Ôm mang đến đoạn mạch chỉ có điện trở R bao gồm đáp án cụ thể (phần 1) 50 bài xích tập trắc nghiệm Định qui định Ôm mang đến đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở R tất cả đáp án cụ thể (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại xeotocaocap.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 bao gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác