VỞ BÀI TẬP KHOA HỌC LỚP 5

Bài 1: Sự sinh sản trang 5

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 1: Sự sinh sản trang 5, 6 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng với thông tin có trong các hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK

Xem lời giải


Bạn đang xem: Vở bài tập khoa học lớp 5

Bài 2 - 3: Nam hay nữ? trang 7

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 2 - 3: Nam hay nữ? trang 7, 8, 9 VBT Khoa học 5. Câu 7: Nêu ví dụ cho thấy có sự thay đổi trong quan niệm xã hội về vai trò của nam và nữ

Xem lời giải


Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10

Giải câu 1, 2, 3 Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10, 11 VBT Khoa học 5. Câu 3: Chọn các thông tin cho trước trong khung để điền vào chỗ ... dưới mỗi hình cho phù hợp

Xem lời giải


Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? trang 11

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? trang 11, 12 VBT Khoa học 5. Câu 5: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì trang 13

Giải câu 1, 2, 3 Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì trang 13, 14 VBT Khoa học 5. Câu 1: Nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B cho phù hợp

Xem lời giải


Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già trang 15

Giải câu 1, 2 Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già trang 15 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì trang 16

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì trang 16, 17 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với các chất gây nghiện trang 18

Giải câu 1, 2 Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với các chất gây nghiện trang 18, 19, 20 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 11: Dùng thuốc an toàn trang 21

Giải câu 1, 2, 3 Bài 11: Dùng thuốc an toàn trang 21, 22 VBT Khoa học 5. Câu 1:Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp

Xem lời giải


Bài 12: Phòng bệnh sốt rét trang 23

Giải câu 1, 2, 3 Bài 12: Phòng bệnh sốt rét trang 23 VBT Khoa học 5. Câu 2: Viết câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau

Xem lời giải


Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết trang 24

Giải câu 1, 2, 3 Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết trang 24, 25 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Xem thêm: Kể Chuyện Pa - Soạn Bài Kể Chuyện: Pa

Bài 14: Phòng bệnh viên não trang 26

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 14: Phòng bệnh viên não trang 26, 27, 28 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 15: Phòng bệnh viên gan A trang 28

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 15: Phòng bệnh viên gan A trang 28, 29, 30 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS trang 31

Giải câu 1, 2, 3 Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS trang 31, 32 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS trang 33

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS trang 33, 34, 35 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35, 36, 37 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ trang 37

Giải câu 1, 2, 3 Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ trang 37, 38 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


Bài 20 - 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 38

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 20 - 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 38, 39, 40, 41 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép xeotocaocap.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.