Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

-
Công thức tính nhanh diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol và trục hoành - thầy Đặng Thành Nam

Trích đề thi và bài bác giảng khoá PRO X Luyện thi THPT tổ quốc 2019 Môn Toán tại xeotocaocap.com

Đăng kí khoá học tại đây:https://www.xeotocaocap.com/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019-kh633150433.html

Diện tích hình phẳng $S$ số lượng giới hạn bởi prabol $y=ax^2+bx+c$ với trục hoành, với $b^2-4ac>0$ là $S^2=frac(b^2-4ac)^336a^4=fracDelta ^336a^4.$

CÔNG THỨC 1: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG

CÔNG THỨC 2: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI ĐƯỜNG CONG BẬC ba VÀ ĐƯỜNG THẲNG

CÔNG THỨC 3: DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI ĐƯỜNG CONG TRÙNG PHƯƠNG VÀ ĐƯỜNG THẲNG

Câu 57.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

mang lại đường tròn trọng tâm $O,$ nửa đường kính $R=sqrt2$ và một parabol đỉnh $O$ giảm đường tròn tại hai điểm phân biệt $A,B.$ call $S$ là diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol và dây cung $AB.$ Hỏi giá chỉ trị lớn nhất của $S$ là ?

A. $frac32.$

B. $pi -sqrt3.$

C. $frac43.$

D. $fracsqrt62.$

Câu 58. Kí hiệu $S(m)$ là diện tích s hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y=mx$ cùng parabol $y=x^2+2x-2.$ Hỏi giá bán trị nhỏ nhất của $S(m)$ là ?

A. 4.

B. $2sqrt2.$

C. $frac8sqrt23.$

D. 2.

Câu 59. Có toàn bộ bao nhiêu giá trị thực của tham số $m$ nhất trí phần hình phẳng hữu hạn số lượng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=x^3-3mx^2-4x+m^2+1$ với trục hoành có hai miền; miền nằm trong trục hoành với miền nằm dưới trục hoành có diện tích bằng nhau ?

A. 3.

B. 1.

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Gia Đình Hàn Quốc Hay

C. 2.

D. 0.

Câu 60. Biết thứ thị hàm số $y=x^4-3sqrt2x^2+m$ giảm trục hoành tại tư điểm phân biệt. Call $S_1$ là diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi đồ dùng thị hàm số $y=x^4-3sqrt2x^2+m,$ trục hoành và phần phía trên trục hoành; $S_2$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trang bị thị hàm số $y=x^4-3sqrt2x^2+m,$ trục hoành cùng phần phía bên dưới trục hoành. Biết $S_1=S_2.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

$0

Câu 61. Gọi $(H)$ là diện tích hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol $y=6x-x^2$ và trục hoành. Những đường thẳng $y=m,y=n ext (0

A. $T=405.$

B. $T=407.$

C. $T=409.$

D. $T=403.$

*

*

Với $m$ là thông số thực gắng đổi, hỏi diện tích s hình phẳng giới hạn bởi parabol $y=x^2+1$ và đường thẳng $y=mx+2$ nhỏ nhất là ?

A. $frac649.$

B. $frac83.$

C. $frac163.$

D. $frac43.$ .

*

*

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất và không thiếu thốn nhất cân xứng với yêu cầu và năng lượng của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học tập X vào gói COMBO X 2019có nội dung hoàn toàn khác nhau và bao gồm mục đich bổ trợ cho nhau góp thí sinh về tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý cha mẹ và những em học sinh rất có thể mua Combo có cả 4 khoá học đồng thời hoặc bấm vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá cân xứng với năng lượng và nhu cầu phiên bản thân.