Tại sao điện thoại không nhận được tin nhắn

-
khám nghiệm xem số điện thoại cảm ứng thông minh có được lưu lại vào không gian riêng tư không

Mở tải đặt, tra cứu kiếm cùng truy cập không gian riêng tư, rồi mở Nhắn tin.

Bạn đang xem: Tại sao điện thoại không nhận được tin nhắn

Nếu các bạn tìm thấy tin nhắn xuất phát từ 1 số liên hệ nhất định, hãy chuyển tin nhắn tới không khí chính cùng thử lại. Để thực hiện, hãy tiến hành các thao tác làm việc sau:

Trong không gian riêng tư, vào thiết đặt > Bảo mật & Quyền riêng bốn > không khí riêng bốn và chạm vào KGian riêng bốn sang KGian Chính.

chọn các liên hệ và làm theo hướng dẫn trên screen để di chuyển. Vào Trình về tối ưu hóa > chặn quấy rối rồi khám nghiệm xem các liên hệ có nhận thêm vào list chặn không.

Xóa số tương xứng khỏi danh sách chặn rồi test lại.

Xem thêm: Người Đàn Ông Có Dương Vật To Và Dài Nhất Thế Thế Giới Là Ai?

EMUI 4.X/5.X/8.X: Vào Trình buổi tối ưu hóa > chặn quấy rối >
*
> danh sách chặn. EMUI 9.0: Vào Trình về tối ưu hóa > ngăn quấy rối > Quy tắc chặn > danh sách chặn. EMUI 9.0.1/9.1/9.1.1/10.X với Magic UI 2.X/3.X: Vào Trình về tối ưu hóa > ngăn quấy rối >
*
> Danh sách chặn > Kéo vào đó để xóa.

*

3. Để nhấn tin nhắn từ các số ko xác định, hãy vào Trình tối ưu hóa > ngăn quấy rối để ngừng chặn số điện thoại cảm ứng không xác định.

EMUI 5.X và 8.X: Vào Trình về tối ưu hóa > ngăn quấy rối >
*
> Quy tắc ngăn > CHẶN TIN NHẮN > Chặn tổng thể người lạ. EMUI 9.0: Vào Trình buổi tối ưu hóa > chặn quấy rối > Quy tắc chặn > Quy tắc ngăn tin nhắn>Chặn toàn bộ người lạ.