Trống cơm

Tình bởi có chiếc trống cơm Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông mà cần bông Ố mấy bông mà đề xuất bông Một bầy tang tình con xít Một bầy tang tình con xít Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Đôi nhỏ mắt ố mấy lim dim Một bầy tang tình bé nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai Duyên nợ khách hàng tang bồng Duyên nợ khách tang bồng...

Bạn đang xem: Trống cơm


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mặt Mập Nên Để Kiểu Tóc Cho Mặt Béo, 27 Kiểu Tóc Cho Người Mập Mặt Tròn Hợp Nhất

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.