Giải Bài Tập Toán 12 Logarit

- Chọn bài xích -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: tại đây

Sách giải toán 12 bài bác 3: Lôgarit giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 61: tra cứu x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có những số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 hay là không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không có số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 bởi vì 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 62: Hãy chứng tỏ các đặc điểm trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ khái niệm ta có aα = b bắt buộc aloga⁡⁡b = aα = b.

Xem thêm: Giá Cây Tùng Thơm Giá Bao Nhiêu Tiền? Cây Tùng Thơm Giá:

Đặt loga⁡aα = b. Theo khái niệm aα = ab cần α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài bác 3 trang 63: đến b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 cùng so sánh những kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 64: cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 với so sánh các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức contact giữa ba công dụng thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không thực hiện máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) mang lại a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.