CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI NHẤT

*

I. CÁC ĐIỂM CHUNG

– quăng quật tất cả hình thức sổ kế toán, dn tự quyết định bề ngoài sổ cân xứng với doanh nghiệp (Phụ lục bề ngoài sổ QĐ15 chỉ mang tính chất tham khảo).

Bạn đang xem: Chế độ kế toán mới nhất

– toàn bộ DN đều được dùng ngoại tệ làm đơn vị chức năng tiền tệ trong kế toán (nếu thoả điều kiện quy định) nhưng phải lập BCTC biến hóa theo VNĐ, kiểm toán BCTC VNĐ và thực hiện BCTC VNĐ là báo cáo pháp lý (trước đây chỉ dn FDI được thực hiện ngoại tệ là đơn vị tiền tệ vào kế toán cùng BCTC bằng ngoại tệ được kiểm toán cũng là BCTC mang ý nghĩa pháp lý). – doanh nghiệp tự quyết định việc ghi nhấn vốn marketing cấp cho đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào là Nợ đề xuất trả (336) hoặc Vốn chủ mua (411). – doanh nghiệp phải ghi nhấn Doanh thu, giá chỉ vốn điều đưa sản phẩm, sản phẩm hoá, thương mại dịch vụ nội cỗ nếu câu hỏi điều đưa này tạo nên giá trị ngày càng tăng trong sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO HÌNH THỨC CỦA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (Hoá đối chọi hay hội chứng từ vận chuyển nội bộ). II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN: những tài khoản TÀI SẢN không còn phân biệt ngắn hạn, dài hạn .

1. Bỏ những tài khoản.

– Bỏ các tài khoản: 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415. – Bỏ những tài khoản 129, 139, 159. – Bỏ những tài khoản 512, 531, 532. – Thêm thông tin tài khoản 357-Quỹ định hình giá. – BỎ TOÀN BỘ TÀI SẢN NGOÀI BẢNG CĐKT. 2. Kế toán tiền: – 1113: rubi tiền tệ (trước đây là Vàng bạc, kim loại quý, đá quý). – Khoản thấu chi bank không được thu thanh 112 nhưng được phản nghịch ánh giống như vay bank (341-Vay cùng nợ tài chính, TT 200 đã quăng quật 311 cùng 315). – biến hóa cách xác minh tỷ giá bán giao dịch thực tiễn trong các giao dịch nước ngoài tệ.

– Theo ra quyết định 15/2006 thì TK 121 tất cả Chứng khoáng kinh doanh và kinh doanh thị trường chứng khoán nắm giữ hóng đáo hạn dưới 12 tháng. Ni Thông tứ 200 thì TK 121 chỉ là chứng khoáng kinh doanh ;

– kinh doanh thị trường chứng khoán nắm giữ hóng đáo hạn bên dưới 12 tháng chuyển sang TK 128. – Cổ tức bởi cổ phiếu, nhà chi tiêu chỉ theo dõi số lượng trên thuyết minh BCTC. – Trường phù hợp giải thể doanh nghiệp con và sáp nhập toàn cục TS cùng Nợ cần trả của người sử dụng con vào công ty mẹ, buộc phải ghi ưu đãi giảm giá trị ghi sổ khoản đầu tư; Ghi nhận toàn bộ tài sản, nợ buộc phải trả của công ty con bị giải thể theo giá chỉ trị phải chăng tại ngày sáp nhập. Phần chênh lệch thân giá chi phí khoản đầu tư chi tiêu và giá trị phải chăng được ghi nhấn vào doanh thu TC hoặc túi tiền TC.

– việc phân phối lợi nhuận mang đến chủ tải tại doanh nghiệp mẹ được căn cứ vào thời gian LNST chưa bày bán thuộc sở hữu của người sử dụng mẹ bên trên BCTC hòa hợp nhất.

Điểm bắt đầu của chế độ kế toán theo thông bốn 200 của BTC mới nhất

4. Kế toán thích hợp đồng hợp tác marketing (BCC): TT 200 nêu rất rõ ràng về các trường phù hợp của phù hợp đồng vừa lòng tác kinh doanh so cùng với QĐ 15/2006.

– ví như BCC quy định những bên khác gia nhập BCC được hưởng một khoản lợi nhuận cố định và thắt chặt mà không phụ thuộc vào vào KQKD của đúng theo đồng, trường phù hợp này mang dù vẻ ngoài pháp lý của phù hợp đồng là BCC nhưng bản chất của hợp đồng là thuê tài sản.

=> đề nghị ghi dìm theo thực chất là thuê tài sản

5. Dự trữ tổn thất tài sản (TK 229, trước đấy là “Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá đầu tư dài hạn):

Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác: Là khoản dự trữ tổn thất do dn nhận vốn góp đầu tư bị lỗ. Đối cùng với khoản chi tiêu vào công ty liên doanh, liên kết, chỉ trích lập khoản dự trữ BCTC ko áp dụng phương pháp VCSH.

6. Phép tắc kế toán các khoản buộc phải thu: nêu cụ thể nguyên tắc hạch toán giữa tài khoản 131 cùng 138; 136.

– yêu cầu thu của công ty (TK 131) gồm những khoản buộc phải thu mang ý nghĩa chất thương mại dịch vụ phát sinh từ thanh toán có tính chất mua-bán. – bắt buộc thu nội cỗ (TK 136) gồm các khoản buộc phải thu giữa đơn vị chức năng cấp bên trên và đơn vị chức năng cấp bên dưới trực thuộc không tồn tại tư giải pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc. – nên thu không giống (TK 13 gồm các khoản nên thu không có tính yêu thương mại, không tương quan đến thanh toán mua bán. – lúc lập BCTC, CĂN CỨ KỲ HẠN CÒN LẠI của các khoản bắt buộc thu nhằm phân nhiều loại LÀ DÀI HẠN HOẶC NGẮN HẠN. Các chỉ tiêu đề xuất thu của Bảng CĐKT tất cả thể bao hàm cả các khoản được đề đạt ở các TK khác. – bên giao uỷ thác xuất khẩu áp dụng TK 131, mặt nhận uỷ thác thực hiện TK 138, nước ngoài trừ đề nghị thu về chi phí uỷ thác. – TK 138 bội phản ánh các khoản cho bên khác mượn bằng TÀI SẢN PHI TIỀN TỆ (nếu mang lại mượn bằng tiền thì cần kế toán là cho vay vốn trên TK 1283-Cho vay). 7.Hàng tồn kho:

– KHÔNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LIFO. – bổ sung kỹ thuật tính giá bán theo PHƯƠNG PHÁP GIÁ BÁN LẺ. – NÊU chi TIẾT CÁCH HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP XUẤT KHO KHUYẾN MẠI, QUẢNG CÁO. – không vốn hoá lãi vay so với nhà thầu xây lắp. – Không vận dụng TK 157 khi giao hàng tồn kho cho các đơn vị nhờ vào (mà thực hiện TK 136). 8. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133):

– Nêu cụ thể kỹ thuật phân tách thuế GTGT trong phù hợp đồng thích hợp tác marketing (BCC). – Bỏ các bút toán kê khai thuế GTGT nguồn vào và đầu ra trong số giao dịch thành phầm hàng hoá tiêu dùng nội bộ, khuyến mãi quảng cáo. 9.Nguyên tác kế toán tài chính TSCĐ, BĐSĐT với XDCB:

– khi mua TSCĐ nếu được nhận kèm thêm thiết bị, phụ tùng sửa chữa thì phải xác minh và ghi thừa nhận riêng sản phẩm, phụ tùng thiết bị thay thế sửa chữa theo giá trị hợp lý.

– Nguyên giá mua TSCĐ sở hữu được xác định bằng tổng vốn của gia sản được cài trừ đi quý hiếm sản phẩm, thiết bị, phụ tùng gắng thế. – Các giá cả bảo dưỡng, sửa chữ, bảo trì cho TSCĐ hoạt động thông thường định kỳ được trích trước dự trữ phải trả-TK 352 (không thực hiện TK 335). BĐS đầu tư chi tiêu cho thuê vận động phải trích khấu hao; BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá, công ty lớn không trích khấu hao mà xác định tổn thất do tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị. – Chủ đầu tư chi tiêu xây dựng BĐS sử dụng tài khoản 241 nhằm tập hợp chi phí xây dựng BĐS thực hiện cho các mục đích. Khi công trình, dự án kết thúc bàn giao chuyển vào sử dụng, kế toán tài chính căn cứ phương pháp sử dụng tài sản trong thực tiễn để kết chuyển ngân sách đầu bốn xây dựng phù hợp với bản chất của từng loại. 10. Ngân sách chi tiêu trả trước:

– đề nghị theo dõi chi tiết thời gian trả trước để phân loại trên bảng CĐKT. – giá thành phát hành trái phiếu không ghi dấn là giá thành trả trước. 11. Thuế TN hoãn lại:

– Không thực hiện khái niệm chênh lệch vĩnh viễn. – Được phép Bù trừ bên trên BCTC lúc của cùng doanh nghiệp và cùng ban ngành thuế cai quản lý. 12. Kế toán những khoản nợ buộc phải trả: tương tự như khoản yêu cầu thu

– những khoản thuế gián thu như thuế GTGT (trực tiếp cùng gián tiếp), thuế TTĐB, XK, BVMT và các loại thuế loại gián thu khác phải loại trừ ra ngoài số liệu về lệch giá gộp bên trên BCTC hoặc report khác.

13. Ngân sách phải trả:

– sáng tỏ TK 335-Chi phí nên trả và 352-Dự phòng phải trả. – TK 352: không chắc chắn rằng về mặt thời hạn và giá trị; hàng hoá, thương mại dịch vụ chưa nhận. 14. Vay và nợ thuê tài chính (TK 341, bỏ TK 311, 315 cùng gộp vào 341): không bao hàm vay dưới hình thức phát hành trái phiếu.

15. Kế toán vốn công ty sở hữu:

– Ghi dìm theo VỐN THỰC GÓP, không ghi nhận vốn góp theo vốn điều lệ trên giấy tờ phép đk kinh doanh. – khẳng định phần vốn góp của nhà chi tiêu bằng ngoại tệ: khi giấy phép đầu tư chi tiêu quy định vốn điều lệ của dn được khẳng định bằng nước ngoài tệ tương tự với một trong những lượng tiền VND, việc khẳng định phần vốn góp của nhà đầu tư bằng ngoại tệ (thừa, thiếu, đầy đủ so cùng với vốn điều lệ) được địa thế căn cứ vào SỐ LƯỢNG NGOẠI TỆ ĐÃ THỰC GÓP, không chăm chú tới câu hỏi quy thay đổi ngoại tệ ra VNĐ theo giấy phép đầu tư. 16. Kế toán những khoản Doanh thu:

Doanh thu và ngân sách tạo ra khoản lợi nhuận đó phải được ghi nhấn đồng thời theo phép tắc phù hợp. Trong một số T. Hợp, nguyên tắc phù hợp có thể xung chợt với nguyên tắc cẩn trọng trong kế toán, thì kế toán phải địa thế căn cứ vào thực chất và các chuẩn mực kế toán để phản ánh thanh toán giao dịch một giải pháp trung thực, vừa lòng lý. – dìm mạnh: Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và lợi nhuận tính thuế hoàn toàn có thể khác nhau tuỳ vào từng trường hợp cụ thuể. Lợi nhuận tính thuế chỉ được áp dụng để xác minh số thuế phải nộp theo chế độ định; lệch giá ghi nhận trên sổ kế toán nhằm lập BCTC phải vâng lệnh các vẻ ngoài kế toán cùng tuỳ theo từng trường hợp không nhất thiết phải thông qua số đã ghi trên hoá 1-1 bán hàng. – nếu sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại đã tiêu tốn từ các kỳ trước, đến kỳ sau yêu cầu giảm giá, cần chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành BCTC cần coi đây là một sự kiện nên điều chỉnh, tạo ra sau ngày lập bảng CĐKT. – lợi nhuận bán BĐS của dn là chủ đầu tư: nêu khôn cùng kỹ những trường phù hợp ghi nhấn doanh thu.

Xem thêm: 10 Kỹ Thuật Đánh Bóng Bàn Giúp Bạn Trở Thành Cao Thủ Trong Tích Tắc

– Chìa khoá trao tay: ghi nhận lợi nhuận khi trao chìa khoán nhà, không ghi nhận lợi nhuận khi quý khách hàng ứng trước tiền. -Trường hợp người sử dụng có quyền chọn nhà thầu hoàn thiện nội thất: chủ đầu tư được ghi nhận lợi nhuận khi chuyển giao phần thô. – Đối với chi phí lãi bắt buộc thu từ những khoản mang đến vay, bán sản phẩm trả chậm, trả góp: doanh thu chỉ được ghi nhận khi chắc chắn rằng thu được và khoản gốc mang đến vay, nợ gốc buộc phải thu không bị phân loại là thừa hạn rất cần được lập dự phòng.

17. Kế toán các khoản đưa ra phí:

– các khoản túi tiền không được xem là chi tiêu tính thuế TNDN theo cơ chế của nguyên lý thuế nhưng mà có vừa đủ hoá 1-1 chứng từ cùng đã hạch toán đúng theo cơ chế kế toán toán thì không được ghi giảm túi tiền kế toán nhưng mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để triển khai tăng số thuế TNDN nên nộp.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

– bổ sung cập nhật thêm Bảng CĐKT vận dụng cho doanh nghiệp KHÔNG ĐÁP ỨNG GIẢ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC (DN tạm ngưng hoạt động, giải thể…)

– bổ sung thêm chỉ tiêu: 1 Tài sản dở dang nhiều năm hạn: túi tiền sản xuất, marketing dở dang nhiều năm hạn: các dự án treo, mọc cỏ xanh bấy lâu sẽ buộc phải liệt kê vào mục này.—> tiêu chí mới. – Vốn nhà sở hữu: LNST không phân phối: bóc chi ngày tiết thành 2 chỉ tiêu.

LNST chưa bày bán luỹ kế đến cuối kỳ trước.—> tiêu chuẩn mới. LNST chưa trưng bày kỳ này.—> tiêu chí mới. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP: bổ sung thêm/chỉnh sửa 1 số ít chỉ tiêu:

 Lưu gửi từ chuyển động kinh doanh

– Lãi, lỗ chênh lệch TGHĐ do nhận xét lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (trước đây là Lãi, lỗ chênh lệch TGHĐ không thực hiện). – các điều chỉnh khác—> tiêu chí mới. – Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh—> tiêu chí mới.

2. Đặc điểm hoạt động của DN: chu kỳ luân hồi sản xuất, kinh doanh thông thường—> chỉ tiêu mới. Tuyên tía về tài năng so sánh thông tin trên BCTC—> tiêu chí mới.

3. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng CĐKT  Phải thu của khách hàng: — bắt buộc thu của người tiêu dùng là các bên tương quan (chi huyết từng đối tượng)—> tiêu chí mới.

– gia tài thiếu chờ cách xử trí (Chi tiết từng loại gia tài thiếu)—> tiêu chuẩn mới.

– Nợ xấu—> tiêu chuẩn mới. – gia tài dở dang nhiều năm hạn: dự án treo, công trình xây dựng chậm tiến trình cỏ mọc hoang bắt buộc thuyết minh vào đây

—> tiêu chí mới.

 – Vay cùng nợ mướn tài chính—> tiêu chí mới. – Số có khả năng trả nợ:; – Thuyết minh cụ thể về các khoản vay với nợ thuê TC đối với các bên liên quan.

– cần trả bạn bán: – Số có chức năng trả nợ—> chỉ tiêu mới. – nên trả người buôn bán là những bên liên quan (chi ngày tiết từng đối tượng)—> tiêu chuẩn mới.

– Thuế và những khoản bắt buộc nộp nhà nước: – Số đang thực nộp trong năm—> tiêu chí mới.

– lợi nhuận chưa thực hiện – lệch giá nhận trước—> tiêu chuẩn mới. – kỹ năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi huyết từng khoản mục, lý do không có tác dụng thực hiện)—> chỉ tiêu mới.

4. Thông tin bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình bày trong report KQKD: – Tổng doanh thu bảo hành & CCDV: – Trường hợp ghi nhận lợi nhuận cho thuê gia tài là toàn bô tiền thừa nhận trước, dn phải thuyết minh thêm để so sánh sự biệt lập giữa việc ghi nhận lợi nhuận theo cách thức phân bổ dần theo thời gian cho thuê; kĩ năng suy sút lợi nhuận cùng luồng tiền về sau do vẫn ghi nhận doanh thu đối với toàn cục số tiền thừa nhận trước.—-> tin báo cho nhà chi tiêu để đánh giá EPS của DN.

 – chi tiêu sản xuất, marketing theo yếu tố: khuyên bảo rõ tài khoản để mang chi phí bao hàm cả CĐKT và KQKD.