CÁC BỘ VỊ TRONG DIỆN CHẨN

Các huyệt BQC được đánh số theo thứ tự không nhất thiết tạo nên một phác đồ hay một biểu đồ điều trị nào; đây chỉ đơn giản là một danh sách các huyệt tương ứng với các bộ phận hoặc các vùng của cơ thể đã đưa ra, hoặc do vị trí của chúng trên đồ hình phản chiếu hoặc bởi hiệu quả của chúng mà tôi và các cộng sự đã quan sát thấy.

Bạn đang xem: Các bộ vị trong diện chẩn

Những huyệt BQC in đậm là những cái đại diện nhất cho bộ phận hoặc vùng cơ thể được nêu. Dấu trừ (-) để cạnh huyệt BQC có nghĩa là huyệt Âm, còn có nghĩa là bên trái của cơ thể người bệnh, dấu cộng (+) là huyệt Dương, tức là nằm bên phải của cơ thể bệnh nhân. Khí là khí lực theo quan niệm truyền thống hay sức lực nói chung.

Dưới đây là bảng huyệt bộ vị ( huyệt các bộ phận Diện Chẩn):

*

1.ĐẦU

- Phần trên của đầu 126, 103, 50, 51, 37, 87, 106, 365, 189.

- Vùng bên cạnh 41, 54, 55, 100, 180, 61, 3, 184, 437, 51, 235.

- Chẩm 87, 106, 156, 26, 8, 65, 188, 290, 100, 54, 55, 201, 267, 127.

- Trán 60, 39, 51, 37, 106, 61, 103, 197.

- Cả đầu 37, 50, 103, 87, 51, 0, 19, 26.

- Mặt 60, 57, 37, 58, 61, 39, 3.

- Tai 65, 179, 290, 235, 197, 45, 41, 421, 145, 15, 138, 57, 0, 332.

- Lông mày 156, 467.

- Mắt 102, 100, 130, 188, 196, 80, 330, 197,175, 103, 423, 422, 421, 16, 6, 106, 12.

- Mũi 126, 377, 379, 103, 106, 107, 108, 26, 184, 1, 61, 39, 138, 467, 7, 50, 19, 3, 240.

- Môi 37, 39, 61, 3, 53, 236, 127, 228, 29, 227, 226, 8.

- Răng 8, 188, 196, 26, 34, 57, 60, 39, 38, 45, 127, 22, 300, 0, 180, 14, 100, 3, 16.

- Lưỡi 8, 79, 312, 57, 60, 26, 109, 196, 61.

- Họng 8, 312, 61, 14, 275, 96, 109, 19, 26.

- Khí quản 61, 7, 4, 64.

- Thanh quản 26, 8.

- Cổ 26, 19, 8, 12, 106, 107, 20, 290.

- Niêm mạc 26, 3, 61, 19, 79, 13.

- Não, thần kinh 1, 124, 103, 300, 34, 126, 125, 65, 197, 175, 8.

2. NÃO

- Tuyến yên 26

- Hành não 63

- Rãnh Rolando 275, 297, 288.

Xem thêm: Top 11 Danh Sách Các Thương Hiệu Thời Trang Việt Nam Nổi Tiếng Tại Việt Nam

3. CƠ QUAN SINH DỤC

- Bìu 19, 63, 1, 50, 0, 26, 37, 53, 235, 23,174.

- Tinh hoàn 7, 113, 287, 73, 156, 35, 65.

- Âm đạo 3, 63, 19.

- Tử cung 61, 63, 1, 53, 19, 174, 23.

- Buồng trứng 7, 113, 287, 65, 73, 156, 347, 210.

*

4. NỘI TẠNG

- Tuyến giáp 8 , 12, 20, 14, 7, 39, 73.

- Tim 8, 60, 269, 34, 53, 3-, 189, 106, 107, 60, 68, 69.

- Tâm thất 276, 59, 60, 57, 106, 107, 191, 103, 87, 127.

- Phổi 26, 3, 13, 61, 28, 132, 491, 125, 128, 269, 276, 279, 275, 109, 310, 360.

- Gan 50, 103, 197, 58, 189, 41, 233, 531, 356, 47, 303, 421, 70, 124, 423.

- Túi mật 41, 184, 139, 54, 55, 124, 23.

- Lá lách 37, 40, 124, 132, 481, 423, 123.

- Tuyến tụy 38, 63, 7, 113, 17, 340, 341.

- Bao tử 39, 120, 121, 64, 5, 7, 113, 37, 61, 54, 55, 45, 63, 19, 50, 127, 310, 405, 34, 74, 421, 422.

- Ruột già 342, 19, 38, 9, 143, 104, 105, 561, 98, 97, 342.

- Ruột non 127, 22, 34, 8, 236, 226, 227, 228, 29, 348.

- Ruột thừa 104+

- Thận 0, 300, 45, 19, 43, 290, 17, 29, 340, 22, 38, 560, 210, 342, 301, 302, 73, 219.

- Bọng đái 85, 87, 22, 235, 53, 26, 126, 29, 3, 290, 60, 89, 73.

- Tuyến tiền liệt 37, 7, 87, 156, 365, 521 và xung quanh 126.

- Hậu môn 19, 126, 365, 50, 127, 143.

5. VAI VÀ TAY

- Xương bả vai 477, 106, 107, 310, 360, 34, 97, 98, 13, 421, 120, 139, 38, 12, 4, 0, 124.