Bản mềm: bài tập cuối tuần môn toán lớp 4

-

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm tất cả 35 phiếu ôn tập, tương ứng với 35 tuần vào cả năm học tập 2020 - 2021. Mỗi vào ngày cuối tuần thầy cô chỉ việc phát 1 phiếu ôn tập này cho học sinh.

Bạn đang xem: Bản mềm: bài tập cuối tuần môn toán lớp 4

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp các dạng toán trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, từng tuần có 4 bài bác tập, rất thuận lợi cho những em học viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và những em tất cả thể tham khảo thêm bài tập môn tiếng Việt.


Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 1

Bài 1: Điền vết ( ; = ) thích hợp vào địa điểm chấm

23476.......32467

34890 .........34890

5688..........45388

93021...........9999

Bài 2: Một xí nghiệp trong 4 ngày thêm vào được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp đó thêm vào được từng nào chiếc tivi, biết số ti vi hằng ngày sản xuất như nhau.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Bài 3: Số tía mươi nghìn không trăm linh bảy viết là:

A. 300 007


B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn số 1 gồm 5 chữ số không giống nhau là:

A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng để sửa bài xích làm sai ở trên

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Phiếu bài xích tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 2

Bài 1: Viết các số sau:

a. Mười lăm nghìn:...............................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................

c. Tứ triệu:...........................................................

d. Một nghìn tư trăm linh năm:............................

Bài 2: trong những số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn số 1 là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số ngay tức khắc sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 1-1 vị:.................

Phần dùng làm sửa bài bác làm sai ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 3

Bài 1: Viết số tương thích vào nơi chấm

a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681.

b. 100;.......;.........;........; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đối chọi vị:.......................

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đối kháng vị:............................................

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:............................

Bài 3: dãy số tự nhiên là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,........................

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,.................

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.................

D. 0, 1, 3, 4, 5,..................


Bài 4: kiếm tìm x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................

Phần dùng để làm sửa bài làm không nên ở trên

............................................................

............................................................

............................................................

Xem thêm: Đi Xem Phim Nên Ngồi Hàng Ghế Nào Xem "Đã" Nhất Chưa? Nên Ngồi Hàng Ghế Nào Khi Xem Phim

Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

Bài 1: Viết số phù hợp vào vị trí chấm .

a. 50 dag = ...................hg 4 kg 300g =................. .g

b. 4 tấn 3 kg = ..................kg 5 tạ 7 kilogam = ................kg

c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g

Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số đề xuất điền là:

A. 15 tiếng 2 phút ; B. 1 giờ đồng hồ 52 phút ; C. 2 tiếng đồng hồ 32 phút ; D. 1 giờ đồng hồ 32 phút

Bài 3: 8 hộp cây viết chì như nhau có 96 chiếc cây bút chì. Hỏi 5 hộp như thế có số cây bút chì là:

A. 12 cây viết chì ; B. 60 bút chì ; C . 17 cây bút chì ; D. 40 bút chì

Bài 4: bao gồm 5 gói bánh từng gói nặng trĩu 200g với 4 gói kẹo từng gói nặng nề 250g . Hỏi toàn bộ có bao nhiêu kilôgam bánh kẹo ?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng để sửa bài bác làm không đúng ở trên

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5

Bài 1: Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 3 ngày = ..........giờ

5 giờ = ............. Phút

b) 3h 10 phút = ........phút

2 phút 5 giây = ............ Giây

Bài 2: một tổ có 5 HS gồm số đo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi vừa phải số đo chiều cao của mỗi học viên là bao nhiêu?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 3: trong số số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số nhỏ xíu nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can trước tiên đựng 12 lít nước. Can sản phẩm công nghệ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ cha đựng từng nào lít nước ? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Phần dùng làm sửa bài làm sai ở trên

...................................................................


...................................................................

...................................................................

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567

.................................................................

.................................................................

.................................................................


c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234

.................................................................

.................................................................

.................................................................


Bài 2: trường hợp a = 6 thì quý hiếm của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường có 315 học sinh nữ, số học sinh nam thấp hơn số học viên nữ 28 bạn. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học sinh?

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Bài 4: Tính tổng của số bé nhỏ nhất bao gồm 8 chữ số và số lớn nhất có 7 chữ số .

Số nhỏ nhắn nhất tất cả 8 chữ số là:....................... ; Số lớn số 1 có 7 chữ số là:......................

Tổng của nhị số đó là:..................................................................................................

Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 7

Bài 1: trường hợp a = 47685 ; b = 5784 thì quý giá biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho biết m = 10 ; n = 5 ; p = 2, tính cực hiếm của biểu thức:

a) m + n + phường =.............................................................................

b) m + n - phường =.............................................................................

c) m + n x p =.............................................................................

Bài 3: Một hình chữ nhật bao gồm số đo chiều nhiều năm là 16 cm, chiều rộng lớn là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật sẽ là bao nhiêu?