Nguyễn ngô quang bộ y tế

-
GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

Tham dự buổi Lễ, tất cả Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, văn phòng Bộ, điều tra Bộ, đơn vị thuộc cùng trực thuộc bộ Y tế.

Các chức vụ tất cả thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.

*

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tuyên bố tại Lễ bửa nhiệm

Phát biểu tạiLễ té nhiệm, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế phân trần sự tin tưởng các bằng hữu được điểu động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại sẽ liên tục phát huy hết tài năng trong công việc, kế thừa các thành tích đạt được, liên minh tập thể, phấn đấu kết thúc xuất sắc những nhiệm vụ được giao vày sự nghiệp phát triển chung của ngành Y tế

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hình ảnh Bộ trưởng cỗ Y tế trao ra quyết định và tặng hoa chúc mừng các bằng hữu được điều động, chỉ định và bổ nhiệm một trong những đơn vị thuộc cỗ Y tế