Ý NGHĨA KINH CHÚ ĐẠI BI

Thần chú Đại Bi là câu thần chú quảng đại viên mãn, vô trinh nữ đại bi, Chú Đại Bi có sức khỏe cứu khổ, cứu giúp nạn hết sức vi diệu. Trì tụng hoặc mang theo bản thân chú Đại Bi thì diệt được vô lượng tội, dìm về vô vàn công đức, vãng sinh khu vực Cực Lạc.

Bạn đang xem: Ý nghĩa kinh chú đại bi

Chú Đại Bi Là Gì? 

Chú Đại Bi, tuyệt Đại Bi trọng điểm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bạn dạng minh họa công đức nội hội chứng của Đức quán Tự Tại người thương Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài bác chú này còn tồn tại các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán ráng Âm Đại Bi trung ương Đà La Ni, Quảng Đại viên mãn Vô trinh nữ Đại Bi trung tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn tiệm Tự Tại bồ Tát Quảng Đại viên mãn Vô không tự tin Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, thanh thoát Đà La Ni…

Theo tởm Đại Bi vai trung phong Đà La Ni, bài bác chú này được ý trung nhân tát Quán nuốm Âm phát âm trước một cuộc tập họp của những Phật, ý trung nhân tát, những thần với vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ cập cùng với phật Quán cầm Âm sinh sống Đông Á, bài chú này thường được sử dụng để đảm bảo hoặc để làm thanh tịnh.

*
Kinh Chú Đại Bi có chân thành và ý nghĩa gì? Đây là tất thảy công đức, ý nguyện của Đức Quan nắm Âm nhân tình Tát mong mỏi cứu độ chúng sanh thoát khỏi bể khổ

Theo gớm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan núm Âm tình nhân Tát bởi nghĩ mang lại chúng sinh với trung ương đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sinh được an vui, hủy diệt được tất thảy căn bệnh tật, sinh sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ tổng thể nghiệp chướng của rất nhiều đời nhiều kiếp, được chứng quả chiến thắng công đức, được thành tựu toàn bộ thiện căn, không sợ hãi hãi, được ước ao cầu đầy đủ như ý, Ngài đang nói ra câu thần chú này.

Câu thần chú sau này được một thiền sư Ấn Độ dịch lại và du nhập vào china vào thời công ty Đường, sau đó được dịch sang trọng tiếng Trung với được Hòa Thượng mê thích Thiền trung khu dịch sang trọng tiếng việt. Kinh và thần chú được trân trọng trì tụng trong các khóa lễ, những nghi lễ trì tụng theo truyền thống lâu đời Phật Giáo Đại quá ở những quốc gia.

Nguồn cội Đại Bi tâm Đà La Ni

Chú Đại Bi được trích tự Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nỗ lực Âm người thương Tát Quảng Ðại như ý Vô hổ thẹn Ðại Bi trọng điểm Ðà La Ni Kinh. Trong khiếp ngài Quán nỗ lực Âm người thương Tát bạch Phật rằng:

“Bạch đức nạm Tôn, tôi gồm chú Đại Bi trọng tâm đà ra ni, ni xin nói ra, vì mong cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sinh sống lâu, được giàu có, được diệt toàn bộ nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan toàn bộ sự sợ hãi hãi, được mau rất đầy đủ tất cả đều chỗ ao ước cầu. Cúi xin chũm Tôn từ bỏ bi doãn hứa.”, rồi tiếp đến đọc Chú Đại Bi.

Bồ tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen biến chuyển động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy phần đông vui mừng, thiên ma ngoại đạo sợ hãi dựng lông tóc. Toàn bộ chúng hội số đông được quả chứng.”

(Sưu tầm)

Ý Nghĩa Chú Đại Bi vai trung phong Đà La Ni ?

Theo như gớm sách ghi chép lại, nếu bạn nào trì tụng chú mỗi ngày đêm 5 đổi mới chú, thì đang giải trừ được tất thảy các nghiệp chướng tội nặng của vô lượng kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào lỗi lầm ác khôn cùng nặng như xâm phạm vào món ăn thức uống và tài đồ gia dụng của hay trụ vị vô minh che lấp. Trả sử bao gồm ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, nhưng sám ăn năn cũng không được tiêu trừ nhưng vị nay trì tụng chú mà lại được tiêu trừ ấy là do khi tụng khiếp Đại Bi trọng điểm Đà La Ni sẽ tiến hành Chư vị ý trung nhân Tát mọi 10 phương tới bệnh ngộ cần được tiêu trừ.

Xem thêm: Loạt Ảnh Quá Khứ Nóng Bỏng Của Thư Kỳ Qua Năm Tháng, Dien Vien Thu Ky Khoe Hang

*
Đại Bi trung khu Đà La Ni được dịch sang trọng tiếng Trung

Khi trì tụng ghê chú, tất thảy bọn chúng sanh được tiêu trừ hết những tội ác, nghiệp chướng : 10 tội tình ngũ nghịch, phá giới, phạm trai, huỷ hoại chùa chiền, trộm của tăng ni,…bao nhiêu tội thâm nho chướng sẽ tiến hành tiêu trừ hết. Nếu kẻ tụng gớm chú vẫn sinh lòng nghi kỵ thì dù có trì tụng thì cũng không thể xoá bỏ tội nặng trĩu nghiệp nhẹ. Vị vậy, khi trì tụng tởm chú họ cần gồm một lòng thành kính, thành tâm tin cẩn vào Đức Phật gồm như vậy mới được hội chứng quả, tiêu trừ giải nghiệp.

Hàng trời, trường hợp ai trì tụng ghê chú sẽ tiến hành tẩy rửa tổng thể thân, tâm, ý như được tắm gội bởi nước sông, hồ, biển cả cả. Gần như chúng sinh ở trong số ấy được bám lên thân nước rửa mặt gội của người này cũng được tiêu trừ tội nghiệp những kiếp, được vãng sanh nơi Cực Lạc. Các chúng sinh được nhờ một chút ảnh hưởng mà còn được như vậy, huống chi bạn tụng niệm Đại Bi chú.

*
Đại Bi tâm Đà La Ni giờ việt

Nếu fan tụng Đại Bi đi nơi đường, chỉ việc ngọn gió thổi qua mình, tất cả những chúng sanh đi phía sau được ngọn gió ấy thổi lướt qua y phục thì cũng nhận ra công đức vô lượng của câu thần chú này, tất thảy những nghiệp chướng cũng khá được tiêu trừ, không xẩy ra đày vào bố đường ác, được thường xuyên sanh địa điểm Chư Phật, như vậy phải ghi nhận ơn công đức vô lượng của bạn trì tụng, bạn này nhận ra quả báo phước đức các đời các kiếp cấp thiết nghĩ bàn.

Người trì tụng Đại Bi lúc thốt ra tiếng nói mặc dù cho là xấu giỏi ác thì khắp những cõi cũng trở thành nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, bất cứ giới ma quỷ, thiên long, nước ngoài đạo cũng chính vì như vậy mà khởi trung ương cung kính, tôn trọng như Đức Phật.

*
ý nghĩa của Đại Bi vai trung phong Đà La Ni

Bất cứ ai khi trì tụng Đại Bi chú với tất cả sự thành tâm của mình thì tất thảy rất nhiều điều ước mong đều thành sự thực, vày công lực của thần chú là rộng lớn khắp tất cả các cõi giới. Cuộc đời mọi người điều mong muốn ước lớn nhất là bao gồm được cuộc sống đời thường hạnh phúc, an lạc, sinh sống lâu. Thần chú để giúp đỡ mọi người giành được ước mong này như lời phạt nguyện của Đức Phật quan tiền Âm.

Khi trì tụng họ cần nên thành trung khu không được khinh xuất, chí thành tinh tấn, kính cẩn lễ nghi, bộc bạch lòng biết ơn đến vạc nguyện vô đức vô lượng của Đức Phật ý trung nhân Tát. Luôn luôn tin tưởng vào lòng từ bỏ bi, ánh nắng trí tuệ và khả năng bảo hộ của Đức quan Âm người yêu Tát, liên tục trì tụng với thiền định để đạt đến cảnh giới của sự an lạc, hạnh phúc, từng bước tiến gần đến với sự giải thoát, giác ngộ.