TỪ ĐIỂN VIỆT NAM HAN QUỐC

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt nam han quốc

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app ứng dụng từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ ợt khi đọc văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, bạn học rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : tự điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ điển mô tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : đồ vật tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ bỏ điển thiết bị
main dictionary : trường đoản cú điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Các Giải Đấu Liên Minh Huyền Thoại, Hệ Thống Giải Đấu Liên Minh Huyền Thoại

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish