TỪ ĐIỂN ANH VIỆT

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn có thể thiết lập app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra từ bỏ điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : trường đoản cú điển tự động
composite external symbol dictionary : tự điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : từ bỏ điển máy vi tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển thể hiện
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thiết bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết kiệu không tính
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích đúng theo
machine dictionary : tự điển đồ vật
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Sầu Riêng Hạt Lép Cơm Vàng Hạt Lép, Cây Sầu Riêng Hạt Lép Cơm Vàng Ri6

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish