Viên đạn tình yêu

-
Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 cho phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Mu1ed9t cu00e2u chuyu1ec7n tu00ecnh hu00e0i hu01b0u1edbc u0111u00e1ng yu00eau vu00e0 vu00f4 cu00f9ng vu00f4 cu00f9ng nu00f3ng bu1ecfng giu1eefa ba chu00e0ng trai bu1eaft u0111u1ea7u tu1eeb mu1ed9t hiu1ec3u lu1ea7m tai hu1ea1i","other_title":"Love Crisis","status":2,"seo":"Khu1ee7ng hou1ea3ng tu00ecnh yu00eau cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 UEKAWA Kichi lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi 18+, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, H vu0103n, hiu1ec7n u0111u1ea1i, drama, cao H, NP","authors":<"name":"uekawa kichi","slug":"uekawa-kichi">,"teams":<"name":"Dark Spirit Translation Team","slug":"dark-spirit-translation-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Cao H","slug":"cao-h","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"NP","slug":"np","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6177,"name":"Ngou1ea1i truyu1ec7n","slug":"ngoai-truyen"}" bookmark="">
Bản dịch đã gồm sự được cho phép Reup của tập thể nhóm dịch.

Một mẩu truyện tình hài hước dễ thương và khôn xiết vô thuộc nóng phỏng giữa bố chàng trai bắt đầu từ một hiểu nhầm tai hại


Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang đến phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Mu1ed9t cu00e2u chuyu1ec7n tu00ecnh hu00e0i hu01b0u1edbc u0111u00e1ng yu00eau vu00e0 vu00f4 cu00f9ng vu00f4 cu00f9ng nu00f3ng bu1ecfng giu1eefa tía chu00e0ng trai bu1eaft u0111u1ea7u tu1eeb mu1ed9t hiu1ec3u lu1ea7m tai hu1ea1i","other_title":"Love Crisis","status":2,"seo":"Khu1ee7ng hou1ea3ng tu00ecnh yu00eau cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 UEKAWA Kichi lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manga, boy love, yaoi 18+, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, H vu0103n, hiu1ec7n u0111u1ea1i, drama, cao H, NP","authors":<"name":"uekawa kichi","slug":"uekawa-kichi">,"teams":<"name":"Dark Spirit Translation Team","slug":"dark-spirit-translation-team">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Cao H","slug":"cao-h","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"NP","slug":"np","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":6177,"name":"Ngou1ea1i truyu1ec7n","slug":"ngoai-truyen"}">