Trường vũ đường vào tình yêu

-

Đường vào tình cảm qua mấy lối sông sâu.Đường vào tình thân qua mấy nẻo nhịp cầu.Đường vào tình yêu qua biết mấy gian lao, mình thuộc dìu nhau thuộc dìu nhau về bến.Đường vào tình yêu đâu riêng gì có đề xuất thơ, đường vào tình yêu đâu phải có hẹn hò.Đường vào tình yêu qua biết mấy âu lo.Ngày dài ngóng mong, tối trắng mãi mong muốn chờ.Con mặt đường tình yêu, dù bao rắc rối anh vẫn gửi em về nơi bến đỗ.Dù qua bao mặn đắng chua cay, tình ta thêm bễn vững lâu dài.Đường vào tình yêu ai đó đã bước chân qua cho dù một lần thôi luôn mãi ghi nhớ một đời.Đường vào tình yêu cho dẫu bước bình thường đôi, giọt buồn giọt vui mãi tiếp tục không rời


Bạn đang xem: Trường vũ đường vào tình yêu

Đường vào tình thương qua mấy lối sông sâu.Đường vào tình thân qua mấy nẻo nhịp cầu.Đường vào tình cảm qua biết mấy gian lao, mình thuộc dìu nhau cùng dìu nhau về bến.Đường vào tình yêu đâu phải chỉ có phải thơ, mặt đường vào tình yêu đâu chỉ có hứa hò.Đường vào tình thương qua biết mấy âu lo.Ngày dài đợi mong, tối trắng mãi muốn chờ.Con đường tình yêu, dù bao rắc rối anh vẫn gửi em về nơi bến đỗ.Dù qua bao mặn đắng chua cay, tình ta thêm bễn vững lâu dài.Đường vào tình yêu ai đó đã bước chân qua dù một lần thôi luôn mãi ghi nhớ một đời.Đường vào tình yêu đến dẫu bước thông thường đôi, giọt bi lụy giọt vui mãi tiếp nối không rời


*Nghèo Mà có Tình

ngôi trường Vũ

*
1.747.920


http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20120119/oaBJ2JnEU71cyixWYuMv590059fc5e657.jpg

Nói với những người Tình

ngôi trường Vũ

*
944.275


http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20120119/oaBJ2JnEU71cyixWYuMv590059fc5e657.jpg

Xem thêm: 2 Cách Học May Quần Áo Trẻ Em Ý Tưởng, Học Cắt May Quần Áo Trẻ Em Có Khó Không

http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20120416/Rlap1J7DdteArLEv2gAu6347c6e752188.jpg
http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20120119/rwDSIagsp50XFmy9xSah5b4da9a194607.jpg
http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20130406/L3jvLFcdn2DJjRNKfC9859143ebe7fe4b.jpg
http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20120119/rQKwdy2zNqMDcnreEqWA5981b610e18a8.jpg
http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20170620/yAsLkQrOYAL0f9yhiQW45e031c5400940.jpg
http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20170620/yAsLkQrOYAL0f9yhiQW45e031c5400940.jpg
http://musicmd1fr.xeotocaocap.com.net/bucket-image-xeotocaocap.com/images/singer/20221007/dRyXiyzM9KR04QapYf2z633fa0eed5bb9.jpg