Toán lớp 1 học kỳ 2

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 gồm đáp án (20 đề) - kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học giỏi môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 tất cả đáp án (20 đề). Hy vọng với bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để được điểm cao trong những bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: Toán lớp 1 học kỳ 2

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán một năm 2021 - 2022


Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: trường hợp ngày 7 mon 10 là thứ bố thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Sản phẩm công nghệ ba

B. đồ vật tư

C. Lắp thêm năm

D. Lắp thêm sáu

Câu 5: Độ lâu năm của chiếc cây viết chì dưới đây theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: chuẩn bị xếp những số 62, 5, 92, 17 theo sản phẩm tự từ khủng đến bé.

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 tất cả … chục cùng … đối chọi vị.

+ Số … bao gồm một chục cùng 6 solo vị.

+ Số … là số ngay tức thì trước của số 34.

+ Số … là số ngay thức thì sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính phù hợp và trả lời câu hỏi:

Hùng bao gồm 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong số số 83, 19, 50, 3 số nhỏ xíu nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số không đủ vào vị trí chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhất tất cả hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số tương thích vào nơi chấm:

*

Hôm ni là thứ …. Ngày … mon … năm 2021.

Câu 5: Đánh vệt “X” vào thứ cao hơn trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần tự luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho các số 73, 19, 24, 55:

a) search số mập nhất, search số bé nhất?

b) chuẩn bị xếp những số theo máy tự từ bé đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 bé tem. Các bạn Hùng có đôi mươi con tem. Hỏi đôi bạn có tất cả bao nhiêu con tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: chú ý vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

*

A. Sản phẩm tư, ngày 12

B. Máy hai, ngày 12

C. Sản phẩm bảy, ngày 15

D. Thiết bị hai, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ tiếp sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết , = vào địa điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

*

Bút dạ bao gồm độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 quả táo. Chúng ta Hà có 15 quả táo. Hai bạn trẻ có tất cả bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không nên ghi (S): Số ngay lập tức sau của 23 là 24 .... Số ngay tức khắc sau của 84 là 83 .... Số tức tốc sau của 79 là 70 .... Số tức tốc sau của 98 là 99 .... Số ngay thức thì sau của 99 là 100.... Bài 4. An tất cả 19 trái táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo bị cắn dở ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào khu vực chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. bên Lan nuôi 64 bé gà và vịt, trong những số ấy có 4 chục nhỏ gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: bốn mươi ba: bố mươi hai: Chín mươi bảy: nhì mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vết >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + đôi mươi + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + đôi mươi + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, chị em đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục dòng kẹo. Bà nội cho thêm 3 mẫu nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số tất cả hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ nhắn nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo lắp thêm tự từ nhỏ nhắn đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính thích hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em gồm 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi gai dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số gồm hai chữ số khác nhau.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số từ bỏ 89 mang lại 100 : b) Viết số vào nơi chấm: Số lập tức trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục và … đơn vị chức năng Số tức thời sau của 99 là ……… ; 81 tất cả ……chục cùng … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên bao gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông Bài 5. Trong vườn nhà em tất cả 26 cây cam cùng cây bưởi, trong các số ấy có 15 cây cam. Hỏi trong vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi? bài bác 6. Viết những số có hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai bao gồm 25 chiếc kẹo, chị cho thêm Mai 14 chiếc nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu loại kẹo?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào nơi chấm:a) Số bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số tức tốc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay tức thì sau của số bé dại nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….

Xem thêm: Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, Tuttle English

Bài 4. Nam tất cả 36 viên bi có bi xanh và bi đỏ, trong những số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , shop đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan vẫn đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn yêu cầu đọc bao nhiêu trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số bao gồm hai chữ số không giống nhau ?Bài 8. Viết số thích hợp vào khu vực chấm: Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ tuổi nhất trong dãy số trên là số nào ? b) Số lớn nhất trong dãy số bên trên là số làm sao ? c) sắp xếp các số theo sản phẩm tự tăng cao ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số thích hợp vào nơi chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào những tờ lịch cùng điền vào nơi trống :

*
a) Nếu từ bây giờ là thứ tứ thì: Ngày hôm qua là máy ……….. Ngày mai là lắp thêm ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là lắp thêm ……………………………………………………………………….. Ngày tê là sản phẩm ……………………………………………………………………….. B) thứ năm , ngày ..............., mon ............. Trang bị .............., ngày 11 , tháng ................Bài 4. .Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan vẫn ở quê toàn bộ mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB có độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . nam có một số bi là số lớn số 1 có hai chữ số tương đương nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một trong những gà và một số trong những chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân có mấy con gà, mấy con chó?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vệt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. search số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay lập tức trước số 1.Bài 5. công ty Mai tất cả 30 dòng bút, bà mẹ mua thêm một chục loại nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc bút?Bài 6. nhị hộp cây bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp đồ vật hai gồm bao nhiêu cái cây bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập những phép tính đúng tất cả chứa cả tứ số trên.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào chỗ chấm : a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số tất cả 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số ngay thức thì trước của 90 là ………… ; 17 tất cả ………… chục cùng …………đơn vị Số liền sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục và …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây khá dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu mẫu nhãn vở?Bài 6. trong đợt thi đua vừa mới rồi bạn nam giới giành được số điểm 10 đúng bằng số bé dại nhất bao gồm hai chữ số giống như nhau cùng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có một chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi chúng ta giành được bao nhiêu điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

*
Bài 8. sản phẩm công nghệ năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi trang bị sau của tuần tức thì sau là ngày làm sao trong tháng?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số tương tự nhau. B) Số phệ nhất, bé nhất tất cả 2 chữ số như là nhau là số nào? c) Số khủng nhất, bé nhất tất cả hai chữ số khác biệt là số nào?Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp đến xếp những số trên theo sản phẩm tự tăng dần. B) sắp xếp các số bên trên theo máy tự giảm dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm: - Số ngay tắp lự trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay lập tức sau số 28 là: ………- Số tức thời sau số 88 là: ……... - Số tròn chục tức thì trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - nhằm viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + trăng tròn = 34 + 5 – 20 = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm một số ít biết rằng rước số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền dấu >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 cm + 32 cm = ...........40 centimet + 50 centimet = ...........80 centimet - 50 cm = ................ 62 centimet - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) thời điểm 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Thời điểm 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Dịp 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo đồ vật tự: a) Từ béo đến bé: b) Từ nhỏ nhắn đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A có 24 học sinh. Lớp 1B gồm 21 học sinh. Hỏi cả nhì lớp có bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo tóm tắt sau:Có : 37 hình trụ Tô màu: 24 hình trụ ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số phù hợp vào nơi chấm.
*
Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số làm thế nào để cho khi cùng hai số đó thì có kết quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về