BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học năm nhâm thìn - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học năm nhâm thìn - 2017 là đề thi giải toán bên trên mạng lớp 8 gồm đáp án đi kèm. Đây là cỗ tài liệu bao gồm đề thi và đáp án của những vòng thi Violympic môn Toán giành riêng cho học sinh lớp 8. xeotocaocap.com hy vọng với bộ tài liệu này đã giúp các bạn học sinh ôn tập thật tốt và đạt công dụng cao trong kỳ thi Violympic Toán lớp 8. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 12 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 16 năm năm ngoái - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8

Bài 1: tìm kiếm cặp bởi nhau


Trả lời: những cặp số bằng nhau là:

Bài 2: Cóc đá quý tài ba

Câu 1: đến phân số 13/29. Cần thêm vào cả tử số và mẫu của phân số kia với số k và để được phân số mới có mức giá trị bởi 1/3. Lúc ấy k = ...

Bạn đang xem: Bộ đề thi violympic toán lớp 8 năm học 2016

A) 5B) -5C) 10D) -10

Câu 2: mang đến ΔABC = ΔMNP. Biết A = 500; B = 700. Số đo của p. Là:

A) 300B) 600C) 450D) 1200

Câu 3:

A) 5/9B) 0C) 1D) 2013

Câu 4: trường hợp √x = 2 thì x2 bằng:

A) 4B) 2C) 8D) 16

Câu 5: cho tam giác ABC bao gồm A = 700; B = 800. Tia phân giác của góc A và B cắt nhau trên I. Số đo của góc AIB là:

A) 1500B) 1350C) 1250D) 1050

Câu 6: khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào bên dưới đây?

A) 7/2B) 2C) 5/2D) 3/2

Câu 7:


A) -1/20B) 31/20C) -1/20; 35/20D) -1/20; 31/20

Câu 8: đến ΔABC = ΔDBC. Biết  = 1400 với AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 300B) 200C) 400D) 450

Câu 9: cực hiếm của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)2 + (y - 1)2 + (x - z)2 = 0 là:

A) -8B) 6C) -6D) 4

Câu 10:

A) 198B) 891C) 189D) 819

Bài 3: Điền công dụng thích phù hợp vào địa điểm (...): Hãy viết số thích hợp vào địa điểm .... (Chú ý: nếu đáp số là số thập phân thì cần viết là số thập phân gọn tốt nhất và sử dụng dấu (,) trong bàn phím để lưu lại phẩy trong những thập phân)

Câu 1: Một hình thang bao gồm thể có không ít nhất ..... Góc tù

Câu 2: cho tứ giác ABCD. Tất cả góc A = 1230, góc B = 990, góc C = 860. Tìm kiếm số đo góc D?

Trả lời: Số đo góc D = ... 0

Câu 3: hệ số của x2 vào biểu thức A = (2x - 1)(3x2 - 5x + 6) là ....

Câu 4: cực hiếm của biểu thức (x + y)(x - xy + y2) tại x = 4 và y = -3 là:

Câu 5: quý hiếm của x thỏa mãn (x - 2)(x2 + 2x + 4) + 35 = 0 là ...

Câu 6: mang đến tứ giác MNPQ gồm góc M bởi góc N, góc N = 1350, góc Q = 870. Số đo góc M là ....0

Câu 7: mang đến tam giác ABC vuông tại C trung đường CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài cm là ... Cm


(Nhập tác dụng dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 8: giá trị của biểu thức (x - y)(x2 + xy + y2) trên x = 1 cùng y = -2 là ...

Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x, y) nhằm biểu thức p. Nhận quý hiếm là số nguyên là ....

Câu 10: quý giá của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 và y = -8 là ....

Xem thêm: Ngập Lụt Ở Thành Phố Hà Giang, Nguyên Nhân Và Các Giải Pháp, Tin Tức Mới Nhất Về `Lũ Lụt Ở Hà Giang`

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1

Bài 1: (1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)

Bài 2

Câu 1: B) -5

Câu 2: B) 600

Câu 3: C) 1

Câu 4: D) 16

Câu 5: D) 1050

Câu 6: A) 7/2

Câu 7: D) -1/20; 31/20

Câu 8: B) 200

Câu 9: C) -6

Câu 10: A) 198

Bài 3

Câu 1: 2

Câu 2: 520

Câu 3: -13

Câu 4: 37

Câu 5: -3

Câu 6: 69

Câu 7: 2,5

Câu 8: 9

Câu 9: 4

Câu 10: 100

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: cho hình thang ABCD (AB // CD), biết góc A = 750. Lúc đó số đo của góc D là:

A) 1050B) 1000C) 750D) 1250

Câu 2: cực hiếm của biểu thức A = n7 - (n + 3) trên n = - 1 là ...

Câu 3: mang lại tứ giác ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau tạo nên thành một tứ giác. Khi ấy tổng hau góc đối của tứ giác đó bằng:

A) 1800B) 2000C) 1200D) 1500

Câu 4: giá bán trị lớn nhất của biểu thức: A = 3 - 2(3x +1)2 là: ...

Câu 5: cho hình thang ABCD gồm góc A bằng góc D = 900; AB = 11cm; AD = 12cm; BC = 13cm. Độ nhiều năm AC là:

A) 17cmB) 18cmC) 16cmD) 15cm

Bài 2: tìm kiếm cặp bằng nhau


Bài 3: Đi tra cứu kho báu

Câu 1: mang lại tứ giác MNPQ gồm góc M = 3x; góc N = x; góc phường = 4x; góc Q = 2x. Khi ấy giá trị của x là ... 0

Câu 2: Biểu thức -2x(x + 5) + (2x2 + 4) + 10x có mức giá trị là ....

Câu 3: Tổng các góc vào của tứ giác lồi là .... 0

Câu 4: đến hình thang ABCD (AB // CD) tất cả AB = BC, AC 0, số đo của góc BAC là ... 0

Câu 5: thông số của x2 vào biểu thức M = (3x - 1)(2x2 + 4x - 5) là ...

Câu 6: mang đến tứ giác ABCD gồm I là giao điểm của nhì tia phân giác góc A và góc B. Biết góc A = 800; góc B = 1300, số đo góc AIB là ... 0

Câu 7: mang lại hình thang vuông ABCD (góc A = góc D = 900) gồm AD = 8cm, AB = 7cm, góc ABC = 1350. Lúc ấy độ nhiều năm AC là .... Cm.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2

Bài 1

Câu 1: A) 1050

Câu 2: -3

Câu 3: A) 1800

Câu 4: 3

Câu 5: D) 15cm

Bài 2: (1) = (5); (2) = (19); (3) = (11); (4) = (14); (6) = (15); (7) = (13); (8) = (17); (9) = (18); (10) = (16); (12) = (20)