SƠ YẾU LÝ LỊCH MẪU SỐ 2

Sơ yếu ớt lý lịch là phiên bản khai thông tin cá thể bắt buộc phải gồm trong làm hồ sơ học tập giỏi xin việc của từng cá nhân. xeotocaocap.com hỗ trợ mẫu Sơ yếu ớt lý lịch tiên tiến nhất và phía dẫn cách ghi cụ thể nhất hiện nay nay.

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch mẫu số 2


Cần sáng tỏ Sơ yếu hèn lý lịch cùng CV xin việc

Sơ yếu ớt lý kế hoạch là tờ khai báo tin cá nhân, nhân thân, tè sử… của ứng viên mang lại nhà tuyển dụng. Đây là một trong trong những sách vở bắt buộc cần có trongmẫu hồ sơ xin bài toán chuẩn.

Sơ yếu hèn lý lịch thường bị nhầm lẫn với CV (Curriculum Vitae) xin việc. Tuy nhiên Sơ yếu lý định kỳ thường mang tính bao quát mắng và chứa được nhiều thông tin hơn một chủng loại CV thông thường. Sơ yếu đuối lý lịch tất cả cả tin tức về nhân thân và những thông tin thiên về tiểu sử trong lúc đó CV xin việc thì triệu tập vào những thông tin về khiếp nghiệm thao tác và các vận động cụ thể, giải thưởng của ứng viên.

Xem thêm: Tổng Hợp Tên Facebook Hay Nhất, Buồn, Vui, Ý Nghĩa, Tên Fb Hay, Tổng Hợp Những Tên Fb Hay Nhất

Mẫu Sơ yếu hèn lý lịch tiên tiến nhất khi đi xin việc


sở hữu về
Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - từ bỏ do- Hạnh phúc


*

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

1. Họ với tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam/ phái nữ …....

2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ………………........

3. Nguyên quán ……………………………………………………..........

4. Nơi đk hộ khẩu thường trú ……………………………..………..

5. Chỗ ở hiện giờ ……………………………….…………………………

7. Dân tộc bản địa ………………………….Tôn giáo ……………….……………

8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp……

9. Trình độ chuyên môn văn hóa…………………………………….…………………

10. Tiếp nhận Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. Trên …………..………

11. Tiếp thụ Đảng CSVN..…../……./….…….. Tại…………………………

12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………..………………

13. Sở trường:………………………………………………………………

II. Quan liêu HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ bọn họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác làm việc của phụ huynh đẻ, cả nhà em ruột)

1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..……

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- phòng ban công tác: ………………………………………………………

- vị trí ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

2. Họ cùng tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: ………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………………………

- phòng ban công tác: ………………………………………………………

- khu vực ở hiện tại nay: ……………………………………………….…………

3. Họ cùng tên Anh/chị em ruột:……………………. Năm sinh: …………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- cơ sở công tác: …………………………………………………………

4. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: …………

- công việc và nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………………………

- cơ quan công tác: …………………………………………………………

5. Họ cùng tên Anh/chị em ruột: ……………………. Năm sinh: ……………

- nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………………………

- ban ngành công tác: …………………………………………………………

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ mon năm mang lại tháng năm

Tên trường

hoặc đại lý đào tạo

Ngành học

Hình thức đào tạo

Văn minh chứng chỉ

IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ mon năm mang đến tháng năm

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi xin cam đoan phiên bản khai sơ yếu ớt lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không nên tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp……..………, ngày ……tháng ……năm 20..…

Xác dấn của cơ quan đang công tác làm việc

hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Người khai

(ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

…………………………