Sách thí điểm tiếng anh 6

-

Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mớiLink mua sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới Câu Hỏi Thường chạm mặt Khi Download Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Bạn vẫn muốn tìm hiểu về sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới, đó là bộ sách theo lịch trình 2020 được nhà xuất phiên bản Giáo dục vn tổ chức biên soạn. Trong nội dung bài viết hôm nay, xeotocaocap.com sẽ trình làng đến các bạn đọc bài viết “Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu . Thuộc theo dõi nhé!


Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa giờ đồng hồ Anh Lớp 6 mới được Bộ giáo dục và Đào sinh sản ban hành. Cuốn sách bao hàm 12 Units , mỗi Unit được trang bị đầy đủ các kĩ năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) cũng tương tự về kiến thức từ vựng với ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được soạn theo lý thuyết giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tiếp xúc thông qua ngữ âm, tự vựng, ngữ pháp, đồng thời giúp tăng kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Bạn đang xem: Sách thí điểm tiếng anh 6

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 new tập 1 có văn bản xoay quanh 2 công ty điểm (Theme) Our Communities với Our Heritage, đây đều là đều chủ điểm thân cận với học tập sinh.

Xem thêm: Xem Kênh Todaytv Vtc7 Todaytv Trực Tuyến, Ổn Định Nhất Việt Nam

Mỗi chủ điểm có 3 đơn vị bài học tập (Unit), tương xứng với 3 chủ thể (Topic) của Chương trình. Xong mỗi chủ điểm là một trong bài ôn tập (Review) tập trung vào tài năng ngôn ngữ và kỹ năng ngôn ngữ mà học viên đã học tập được.

Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới tập 2 cũng có nội dung luân phiên quanh 2 chủ điểm quen thuộc là Vision of the Future cùng Our World. Mỗi công ty điểm gồm 3 đơn vị chức năng bài học tập (Unit), khớp ứng với cha chủ đề (Topic). Dứt mỗi công ty điểm là 1 trong bài ôn (Review) triệu tập vào ôn luyện năng lực ngôn ngữ và kiến thức và kỹ năng ngôn mà học sinh đã học tập được.

Mục lục của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new SchoolGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 2: My homeGetting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiCommunication – trang 20 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 24 Unit 2 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mới
*
Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 3: My friendsGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiReview 1 (Units 1 – 2 – 3)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 đánh giá 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 reviews 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 4: My neighbourhoodGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiCommunication – trang 43 Unit 4 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 5: Natural Wonders of The WorldGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 53 Unit 5 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiProject – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiUnit 6: Our Tet HolidayGetting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 66 Unit 6 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 reviews 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (22/10)Skills (Kỹ năng) – trang 69 review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 7: TelevisionGetting Started – trang 6 Unit 7 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 mớiCommunication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiUnit 8: Sports & GamesGetting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mới
*
Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 9: Cities of the WorldGetting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 3 (Units 7 – 8 – 9)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 nhận xét 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mớiUnit 10: Our houses in the futureGetting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 43 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 46 Unit 10 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 11: Our greener worldGetting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiUnit 12: RobotsGetting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 66 Unit 12 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK giờ đồng hồ anh lớp 6 mới
*
Unit 12 trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiReview 4 (Units 10 – 11 – 12)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 reviews 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 69 review 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mới

Link cài sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 new

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

Hướng dẫn đem mã bung file file:Bước 2: kiếm tìm kiếm từ khóa