Pm remem

-
bớt 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
pm remem 1 O6235
*
pm remem 2 H3686
*
pm remem 3 S7400
*
pm remem 5 G2125
*
pm remem 6 M5752
*
pm remem 7 T7588
*
pm remem 8 E1235
*
pm remem 9 S7586
*
pm remem 10 D1223
*
pm remem 11 O5026
*
pm remem 12 O6117
*
pm remem 12 I3181
*
pm remem 13 J4674
*
pm remem 14 A0448
*
pm remem 15 N5813
*
pm remem 16 V8143
*
pm remem 17 K4845
*
pm remem 18 D1206