Phương pháp giải bài tập amino axit

-

Ví dụ 3: pH của dung dịch cùng nồng độ mol của 3 hóa học H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3(CH2)3NH2 tăng theo riêng biệt tự nào dưới đây ?

A.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập amino axit

CH3(CH2)3NH2 2NCH2COOH 3CH2COOH.

B. CH3CH2COOH 2NCH2COOH 3(CH2)3NH2.

C. H2NCH2COOH 3CH2COOH 3(CH2)3NH2.

D. H2NCH2COOH 3(CH2)3NH2 3CH2COOH.

Hướng dẫn giải chi tiết:

CH3CH2COOH có môi trường thiên nhiên axit

NH2CH2COOH có môi trường thiên nhiên trung tính

CH3(CH2)3NH2 có môi trường xung quanh bazo

=> Vậy pH của 3 hóa học trên được chuẩn bị sếp như sau:

CH3CH2COOH 2NCH2COOH 3(CH2)3NH2.

Đáp án B.

Ví dụ 4: : Cho những dãy chuyển hóa : Glyxin (xrightarrow+NaOH)X1 (xrightarrow+,,HCl,,dddoto) X2. Vậy X2 là :

A. H2NCH2COOH.

B. H2NCH2COONa.

 C. ClH3NCH2COOH.

D. ClH3NCH2COONa

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm phương trình phản bội ứng:

H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

H2NCH2COONa + 2HCl → ClH3NCH2COOH + NaCl

Đáp án C

Dạng 2: bài xích toán về tính chất lưỡng tính của amino axit

* Một số xem xét cần nhớ:

- Amino axit có chứa cả -COOH mang tính axit và –NH2 mang tính chất bazo đề xuất amino axit bao gồm tính lưỡng tính


* giả dụ amino axit công dụng với axit

m muối bột = m Amino axit + m Axit

* ví như amino axit công dụng với hỗn hợp kiềm:

m muối = m Amino axit + m hỗn hợp kiềm – m H2O

* một số trong những ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Cho hỗn hợp 2 aminoaxit no cất 1 chức axit cùng 1 chức amino tính năng với 110 ml hỗn hợp HCl 2M được hỗn hợp X. Để tính năng hết với những chất vào X, cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Toàn bô mol 2 aminoaxit là :

A. 0,1. 

B. 0,2. 

C. 0,3. 

D. 0.4.

Xem thêm: Top 10 Loa Vi Tính Nghe Nhạc Hay Nhất Hiện Nay, +15 Loa Vi Tính Tốt Hay Nhất (2021)

Hướng dẫn giải chi tiết:

2 amin trên gồm dạng NH2-R-COOH

Ta có sơ đồ quá trình phản ứng như sau:

*

n HCl = 0,1 * 2 = 0,22 mol

n KOH = 0,14 * 3 = 0,42 mol

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn nguyên tố Clo

=> n HCl = nKCl = 0,22 (mol)

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn nguyên tố K

=> n KOH = n KCl + n NH2-R-COOK

=> n NH2-R-COOK = 0,42 – 0,22 = 0,2 (mol) 

=> n Amino axit = n NH2-R-COOK = 0,2 (mol)


Đáp án B.

Ví dụ 2: Hợp hóa học X là một a-amino axit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó đem cô cạn hỗn hợp thu được 1,835 gam muối. Phân tử khối của X là :

A. 174.

B. 147.

C. 197.

D. 187.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

n HCl = 0,08 * 0,125 = 0,01 (mol)

Áp dụng định chính sách bảo toàn cân nặng ta có:

m X + m HCl = m Muối

=> m X = 1,835 – 0,01 * 36,5 = 1,47 (gam)

Khối lượng mol của X là:

1,47 : 0,01 = 147 (gam/mol)

Đáp án B.

Dạng 3: phản ứng đốt cháy amino axit

* Một ví dụ như điển hình:

Ví dụ 1: Khi đốt cháy trọn vẹn một amino axit X là đồng đẳng của axit aminoaxetic, nhận được . Công thức cấu tạo thu gọn hoàn toàn có thể có của X là :

A. CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2CH2COOH.

B. H2N3COOH, CH3CH(NH2)CH2COOH.

C. H2N4COOH, H2NCH(NH2)2COOH.

D. kết quả khác.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

X là đồng đẳng của axit amino axetic


=> X là amino axit no, đối chọi chức mạch hở

CTPT của X tất cả dạng: CnH2n+1NO2

Ta có phương trình đốt cháy:

CnH2n+1NO2 + O2 → n CO2 + (2n+1)/2 H2O + N2

Vì tỉ lệ thành phần về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol

=> V CO2 / V H2O = n : (frac2n + 12)= 6 : 7

=> n = 3

=> CTPT của X là: C3H7NO2

CTCT của X rất có thể có là: CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2CH2COOH.

Đáp án A

Ví dụ 2: : Đốt cháy 8,7 gam amino axit X thì nhận được 0,3 mol CO2 ; 0,25 mol H2O với 0,05 mol N2 (đktc). CTPT của X là :