Phiếu chi theo thông tư 200

-

Trong hoạt động doanh nghiệp thì số đông khoản tiền khía cạnh hoặc ngoại tệ lúc nhập hoặc xuất quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều sở hữu phiếu thu cùng phiếu chi. Cạnh bên mục đích lập phiếu thu cùng phiếu chi để xác định số tiền mặt là tiền nước ta hoặc tiền ngoại tệ được nhập với xuất vào quỹ thì mẫu mã phiếu thu và mẫu phiếu chi còn được coi là mẫu biên dấn để thủ quỹ làm địa thế căn cứ thu, bỏ ra tiền, ghi sổ quỹ; kế toán ghi sổ những khoản thu tất cả liên quan. Dưới đây là cách viết chủng loại phiếu thu bỏ ra theo thông tứ 200.

Bạn đang xem: Phiếu chi theo thông tư 200

 

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

 

*

 

Là mẫu 02-TT ban hành kèm thông tư 200/2014-TT-BTC được dùng để làm xác định những khoản tiền thực tế xuất ra từ quỹ, và thủ quỹ có trách nhiệm xuất quỹ đôi khi làm hội chứng từ nhằm kế toán ghi vào sổ sách.

 

Cách viết phiếu đưa ra theo thông bốn 200:

 

- Góc trên phía trái của triệu chứng từ nên ghi rõ tên đơn vị, showroom đơn vị.

 

- Phiếu chi đóng thành quyển, từng Phiếu chi buộc phải ghi cả số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi rất cần phải đánh liên tục trong thời gian là một kỳ kế toán. Các Phiếu chi buộc phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu với ngày, tháng, năm bỏ ra tiền.

 

- Ghi rõ thương hiệu và showroom người dấn tiền.

 

- loại “Lý vị chi” và nội dung bỏ ra tiền.

 

- mẫu “Số tiền”: Ghi số tiền nộp quỹ bằng chữ hoặc số, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ tuyệt USD,…

 

- Dòng tiếp theo sau ghi con số những bệnh từ gốc có kèm theo.

 

Chú ý:

- nếu là chi ngoại tệ cần ghi tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để từ kia tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.

Xem thêm: Xem Phim Năm Đại Họa (Thuyết Minh), Phim Năm Đại Họa

 

- Liên phiếu chi gửi ra phía bên ngoài doanh nghiệp cần được đóng dấu.

 

Mẫu phiếu thu theo thông tứ 200

 

Là hầu như biểu chủng loại và chứng từ thích hợp pháp được thành phần kế toán sử dụng nhằm ký nhấn đối tác, quý khách hàng đã xong xuôi khoản tiền cho sản phẩm, dịch vụ thương mại mà công ty sản xuất.

 

*

 

Cách viết phiếu thu theo thông tứ 200:

 

- Góc trên bên trái của Phiếu thu ghi rõ tên đơn vị chức năng và add đơn vị.

 

- Phiếu thu nên đóng thành quyển với ghi sổ từng quyển cần sử dụng trong một năm. Số phiếu thu cần phải đánh liên tục trong thời gian là một kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

 

- Ghi rõ thương hiệu cùng showroom người nộp tiền.

- cái “Lý vày nộp” ghi câu chữ nộp.

 

- chiếc “Số tiền”: Ghi số tiền nộp quỹ bằng chữ hoặc số, ghi rõ đơn vị tính là VNĐ, tuyệt USD …

 

- Dòng tiếp theo sau ghi con số những chứng từ gốc gồm kèm theo.

 

Trên đấy là những tin tức về cách viết mẫu phiếu thu đưa ra theo thông bốn 200 mà chúng ta quan tâm. Chúc các bạn thành công!