Luyện thi violympic lớp 7

-

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017 tất cả đáp án đi kèm, giúp các em học viên lớp 7 ôn tập thật tốt kiến thức Toán học, nhằm mục tiêu đạt tác dụng cao trong hội thi giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017. Nhờ đó, những em sẽ khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức đã học một cách thuận tiện để ôn thi mang lại hiệu quả. Mời các em cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 14 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm năm ngoái - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm năm nhâm thìn - 2017 tất cả đáp án

Bài 1: Đi search kho báu

Câu 1:

A) 0,5B) - 0,5C) -2,5D) 2,5

Câu 2: Hàm số y = f(x) = - 1/3x nhận quý hiếm dương khi


A) x bất kỳB) x > 0C) x = 0D) x B) 4(0724)C) 4,(072)D) 4,(0684)

Câu 4: Số nào dưới đây không bởi 5/9?

A) B) C) D)

Câu 5: quý hiếm nào dưới đây của n thỏa mãn đẳng thức x2y4 + 2x2y4 + 3x2y4 +...+ nx2y4 = 465x2y4 (với x, y ≠ 0)

A) 31B) 29C) 10D) 30

Bài 2: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho f(x) = (-3)/x2; g(x) = -4x; h(x) = x3 + 5. Lúc ấy f(-1) - 2(g2) + h(0) =...

Bạn đang xem: Luyện thi violympic lớp 7

Câu 2:

Câu 3: mang đến tam giác ABC vuông tại A gồm AB = 10cm, AC = √189cm. Độ nhiều năm cạnh BC là:... Cm

Câu 4: cho tỉ lệ thức (với a, c ≠ 0, c + b ≠ 0 và b ≠ 0). Khi ấy c/a =...

Câu 5:


Câu 6: mang lại tam giác ABC vuông ở A gồm AB = 16cm, BC = 20cm. Bên trên tia đối của tia AB đem điểm D sao để cho AD = 5cm. Lúc đó độ lâu năm đoạn thẳng CD là:... Cm

Câu 7: cho tam giác ABC bao gồm AB = 9cm, BC = 15cm, AC = 12cm. D là điểm trên cạnh AC làm thế nào cho AD - 2cm. Lúc đó độ lâu năm BD là... Cm

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10: ba đội người công nhân làm cha khối lượng các bước như nhau, mỗi công nhân tất cả năng suất thao tác như nhau. Đội I trả thành các bước trong 4 ngày. Đội II trả thành quá trình trong 6 ngày. Tổng số bạn của đội I và đội II cấp 5 lần số tín đồ đội III. Vậy nhóm III đã hoàn thành các bước trong... Ngày.

Bài 3: Mười hai bé giáp

Câu 1: Biết x : 2 = 2y : 3 với xy = 27. Khi ấy giá trị của biểu thức A = x2 + y2 là:...

Câu 2:

Câu 3: Số những giá trị nguyên của n thỏa mãn

Câu 4:


Câu 5: yêu cầu bỏ đi số nào trong tập thích hợp A = -1; -2; -3;...; -11 để quý hiếm trung bình của các số còn sót lại không vậy đổi.

Xem thêm: Phi Điệp Mắt Đỏ Hòa Bình ( Combo 2 Cốc ), Phi Điệp Mắt Đỏ Tân Lạc Hòa Bình

Câu 6: kiếm tìm độ nhiều năm mỗi cạnh của ΔABC = ΔDEF và chu vi tam giác DEF = 27cm. Độ lâu năm mỗi cạnh của ΔABC bởi ... Cm.

Câu 7: cho x với y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch x1 với x2 là hai giá trị của x, y1 với y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x2 = 2; 2x1 - 3y2 = 22; y1 = 5. Lúc đó x1 + y2 =...

Câu 8: cho tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A tất cả góc C = 600. Bên trên tia đối của tia AC mang điểm D làm sao để cho AD = AC. Lúc ấy số đo góc DBC bằng...

Câu 9: mang đến tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH. Tia phân giác của góc C với góc BAH cắt nhau trên I. Số đo góc AIC bằng...

Câu 10: giá trị của biểu thức C = 4x4 - 3x2 - 2 với IxI = 1 là...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1: CCâu 2: DCâu 3: CCâu 4: CCâu 5: D

Bài 2: Đừng nhằm tiền rơi

Câu 1: 18Câu 2: 3Câu 3: 17Câu 4: 1Câu 5: 30/77Câu 6: 13Câu 7: 9,22Câu 8: 4/9Câu 9: 101Câu 10: 12

Bài 3: Mười hai nhỏ giáp

Câu 1: 56Câu 2: 1/10Câu 3: 6Câu 4: 2Câu 5: -6Câu 6: 9Câu 7: - 14Câu 8: 60Câu 9: 90Câu 10: - 1

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
xeotocaocap.com