Lời Bài Hát Thành Phố Sau Lưng

lúc vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang truất phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời làm bộ đội mà thôi đối diện đây rồi.Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, hỏa châu phân minh những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào đó tôi còn thèm tia nắng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, thuộc ngàn nụ cười góc nhìn giai nhân.Nay trả lại cho người thành phố sau sườn lưng môi ngọt rượu nồng, giầy xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ, Đồn xa tôi ở trấn quân thù sớm hôm tỏ mặt.

Bạn đang xem: Lời bài hát thành phố sau lưng


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bao Cao Su Kéo Dài Thời Gian Có Hại Không, Top 12 Bao Cao Su Kéo Dài Thời Gian Tốt Nhất

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.