Hệ điều hành là gì tin học 6

-

Trong bài học trước, chúng ta biết được rằng hệ điều hành điều khiển mọi hoạt động của phần cứng và phần mềm tham gia vào quá trình xử lí thông tin. Hệ điều hành làm những gì trong máy tính? Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì?... Bài học Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? dưới đây sẽ giúp các em làm sáng tỏ những vấn đề đã nêu. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.Bạn đang xem: Hệ điều hành là gì tin học 6

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Hệ điều hành là gì?

1.2.Nhiệm vụ chính của hệ điều hành

2. Bài tập minh họa

3. Luyện tập Bài 10 Tin học 6

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK

4. Hỏi đápBài 10 Tin học 6

Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp vào máy tính.Hệ điều hành là một chương trình máy tính (phần mềm) nên muốn có hệ điều hành thì phải tiến hành cài đặt.

Bạn đang xem: Hệ điều hành là gì tin học 6

Lưu ý:

Hệ điều hành phải là phần mềm được cài đặt đầu tiên trong máy tính. Tất cả các phần mềm khác chỉ có thể hoạt động được sau khi máy tính đã có hệ điều hành.Mỗi máy tính chỉ có thể sử dụng sau khi đã được cài đặt tối thiểu một hệ điều hành.

Trên thế giới có nhiều hệ điều hành khác nhau. Hiện nay, hệ điều hành được dùng phổ biến nhất trong các máy tính cá nhân là hệ điều hành Windows của hãng Microsoft.


*

Hình 1. Một số hệ điều hànhWindows

Tóm lại:

Máy tính chỉ có thể được sử dụng, khai thác có hiệu quả khi có hệ điều hành.Máy tính không bị gắn cứng với một hệ điều hành cụ thể. Hiện nay có nhiều hệ điều hành cho ta lựa chọn và có thể cài đặt một hoặc một vài hệ điều hành trên một máy tính, chẳng hạn: Windows 98, Windows XP.Tất cả các hệ điều hành đều có những chức năng chung.

1.2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành

Điều khiển phần cứng, tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi hệ điều hành;

Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính;

Cung cấp giao diện cho người dùng.Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.


*

Hình 2.Tổ chức quản lí thông tin trong máy tính


*

Hình 3.Giao diện hệ điều hành Window

Bài tập minh họa

Bài tập 1:Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1/ Muốn máy tính họat động được thì phải

A. Lắp ráp hệ điều hành vào.

B. Cài đặt hệ điều hành vào.

C. Chỉ cần đĩa cứng và đĩa mềm.

D.Tất cả sai.

2/ Mỗi máy tính

B. Có thể cài nhiều hệ điều hành.

Xem thêm: Bỏ Túi Những Loại Nước Ép Giảm Cân Trong 7 Ngày, Bỏ Túi Những Bí Kíp Giảm Cân, Đẹp Da Từ Nước Ép

C. Chỉ cài được hệ điều hành Windows.

D. Câu A và B đúng.

Gợi ý làm bài:

Muốn máy tính họat động được thì phảicài đặt hệ điều hành vào\(\Rightarrow\)1. B.Mỗi máy tính có thể cài nhiều hệ điều hành\(\Rightarrow\)2.B

Bài tập 2:Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau:

3/ Hệ điều hành …………………. là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính điện tử.

4/Điền các cụm từ thích hợp sau đây: thiết bi, phần mềm, chuột, chương trình, bàn phím vào khoảng trống (…) trong các câu dưới đây để được các câu đúng.

A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều hành điều khiển là …………………. và ………………………..

B. Hệ điều hành không phải là một …………………. Được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra.

Gợi ý làm bài:

3/ Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp vào máy tính.

4/

A. Các thiết bị nhập thông tin cho máy tính điện tử được hệ điều hành điều khiển là chuột và phím.

B.Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp bên trong máy tính điện tử mà là phần mềm mà là phần mềm máy tính do con người viết ra.