Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán

các bài luyện tập nguyên tắc kế toán giúp đỡ bạn đọc khối hệ thống lại toàn thể các kiến thức lý thuyết áp dụng vào nhiệm vụ với định khoản kế toán thù. Dưới đây là những dạng bài bác tập nguyên lý kế tân oán tất cả giải thuật nhằm độc giả tsi mê khảo

*

các bài tập luyện nguyên tắc kế toán thù gồm lời giải

Bài 1. shop ABC bao gồm số dư đầu kỳ trên một số tài khoản nhỏng sau (đơn vị chức năng tính: triệu đồng)

1.TK tiền mặt 10

2.TK chi phí gửi bank 20

3.TK phải thu người tiêu dùng 15

4.TK đề nghị trả cho tất cả những người chào bán 20

5.TK nguyên liệu 5

6.TK hàng hoá 30

7.TK vay với nợ mướn tài bao gồm 27

8.TK đề nghị trả bạn lao cồn 5

9.TK vốn chi tiêu của chủ sở hữu 68

10.TK gia tài cố định hữu hình 40

Trong kỳ có các nhiệm vụ kinh tế phát sinh:

Mua vật tư chi phí không trả cho những người bán 2 Vay thời gian ngắn bank trả nợ cho những người phân phối 10 Chi chi phí mặt trả lương công nhân viên 5 Khách hàng trả nợ thu bởi chi phí phương diện 12 Đem tiền khía cạnh gửi ngân hàng 10 Mua mặt hàng hoá thanh hao tân oán bằng chi phí gửi bank 6 Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho những người buôn bán 4

Yêu cầu: Định khoản các nhiệm vụ kinh tế tạo ra vào kỳ?

Lời giải

Nợ TK152: 2 Có TK331: 2 Nợ TK331: 10 Có TK341: 10 Nợ TK334: 5 Có TK111: 5 Nợ TK111: 12 Có TK131: 12 Nợ TK112: 10 Có TK111: 10 Nợ TK156: 6 Có TK112: 6 Nợ TK331: 4 Có TK112: 4

Bài 2. Tại doanh nghiệp lớn phân phối gồm tình trạng nhỏng sau: Số liệu thời điểm đầu kỳ (Đơn vị tính: đồng)

Tiền gửi ngân hàng 20.000.000 Phải thu của người sử dụng 16.000.000 Nguyên liệu, vật tư 17.000.000 túi tiền sản xuất sale dngơi nghỉ dang 3.000.000 Thành phđộ ẩm 10.000.000 Vốn chi tiêu của chủ tải 80.000.000 Quỹ đầu tư cải tiến và phát triển 6.000.000 Lợi nhuận chưa phân phối 10.000.000 Hao mòn TSCĐ 10.000.000 Vay với nợ thuê tài thiết yếu 9.000.000 Phải trả cho những người cung cấp 15.000.000 Tài sản cố định hữu hình 60.000.000

Chi máu đồ gia dụng liệu:  t/t là gì

o Vật liệu A: 9.000kilogam x 1.000đ/kg

o Vật liệu B: 1.600 lít x 5.000đ/l Chi máu thành phẩm: 400spx 25.000đ/sp

Trong kỳ tạo ra những nhiệm vụ sau:

1.Mua vật liệu A nhập kho 10.000kg, giá download 990đ/kg, thuế GTGT 10% bên trên giá sở hữu, chưa trả tiền người chào bán, ngân sách chuyên chở 100.000đ trả bởi tiền mặt

2.Mua vật tư B nhập kho 2.400 lít; giá sở hữu 5.000đ/l; thuế GTGT 10% bên trên giá chỉ thiết lập, chưa trả chi phí người chào bán, ngân sách chuyên chở 1đôi mươi.000đ trả bằng chi phí mặt

3.Xuất kho vật liệu A: 15.000 kg; trị giá 15.000.000đ để phân phối sản phẩm

4.Xuất kho vật tư B: 3.000 lít; trị giá bán 15.070.000đ nhằm chế tạo sản phẩm

5.Vay thời gian ngắn nhằm trả nợ fan bán: 25.000.000đ

6.Tiền lương phải trả:

o Công nhân phân phối sản phẩm: 20.000.000đ

o Nhân viên thống trị phân xưởng: 1.000.000đ

o Nhân viên cung cấp hàng: 1.000.000đ

o Nhân viên làm chủ doanh nghiệp: 3.000.000đ

7.Trích khấu hao TSCĐ:

o Chuyên ổn dùng làm thêm vào sản phẩm: 1.800.000đ

o Dùng đến việc quản lý sản xuất: 200.000đ

o Dùng mang đến phần tử bán hàng: 400.000đ

o Dùng đến bộ phận thống trị doanh nghiệp: 600.000đ

8.giá cả không giống trả bằng chi phí mặt 1.800.000đ, tính cho:

o Sở phận sản xuất: 1.000.000đ

o Sở phận chào bán hàng: 300.000đ

o Bộ phận thống trị doanh nghiệp: 500.000đ

9.Nhập kho 2.500 sản phẩm, cho thấy thêm chi phí tiếp tế dsống dang cuối kỳ: 1.070.000đ

10.Xuất kho 2.400 sản phẩm; giá vốn hàng bán: 54.800.000đ; cung cấp trực tiếp mang lại khách hàng hàng; giá thành 30.000đ/sp; thuế GTGT 10% bên trên giá bán; chưa thu chi phí.

Yêu cầu:

a.Định khoản những nghiệp vụ tài chính phân phát sinh?

b.Xác định kết quả kinh doanh? Biết thuế suất thuế TNDN là 20

Lời giải

a.Định khoản những nghiệp vụ tài chính phân phát sinh:

Nợ TK152: 9.900.000 (10.000kg x 990đ/kg)

Nợ TK133: 990.000

Có TK 331: 10.890.000

Nợ TK152 : 100.000

Có TK 111: 100.000

Nợ TK152: 12.000.000 (2.400lít x 5.000đ/kg)

Nợ TK133: 1.200.000

Có TK 331: 13.200.000

Nợ TK152: 1trăng tròn.000

Có TK 111: 1trăng tròn.000

Nợ TK 621: 15.000.000

Có TK 152: 15.000.000

Nợ TK 621: 15.070.000

Có TK 152: 15.070.000

Nợ TK 331: 25.000.000

Có TK 341: 25.000.000

Nợ TK 622: trăng tròn.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 1.000.000

Nợ TK642: 3.000.000

Có TK 334: 25.000.000

Nợ TK 627: 2 ngàn.000

Nợ TK641: 400.000

Nợ TK642: 600.000

Có TK 214: 3.000.000

Nợ TK 627: 1.000.000

Nợ TK641: 300.000

Nợ TK642: 500.000

Có TK 111: 1.800.000

Nợ TK 154: 54.070.000

Có TK 621: 30.070.000

Có TK 622: đôi mươi.000.000

 Có TK 627: 4.000.000

Tổng Chi tiêu thành phầm cung ứng dứt vào kỳ: 3.000.000 + 54.070.000 – 1.070.000 = 56.000.000 đồng

Nợ TK155: 56.000.000

Có TK154: 56.000.000

Nợ TK632: 54.800.000

Có TK 155: 54.800.000

Nợ TK131: 79.200.000

Có TK 511: 72.000.000 (2.400sp x 30.000đ/sp)

Có TK3331: 7.200.000

b.Xác định kết quả kinh doanh:

Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 72000.000

Có TK911: 72.000.000

Kết gửi đưa ra phí:

Nợ TK 911: 60.600.000

Có TK632: 54.800.000

Có TK641: 1.700.000

Có TK642: 4.100.000

Lợi nhuận kế tân oán trước thuế TNDN: 72000.000- 60.600.000 = 11.400.000

Thuế TNDN yêu cầu nộp:

Nợ TK821: 2.280.000 (11.400.000 x 20%)

Có TK3334: 2.280.000

Kết gửi thuế TNDN:

Nợ TK911: 2.280.00

Có TK821: 2.280.000

Kết gửi lãi:

Nợ TK 911: 9.1trăng tròn.000

Có TK421: 9.1đôi mươi.000

Trên đó là dạng bài tập nguyên lý kế toán gồm giải thuật. Hy vọng nội dung bài viết bổ ích cùng với độc giả.