Đếm hình tam giác lớp 1

-

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (167.87 KB, 8 trang )


Bạn đang xem: Đếm hình tam giác lớp 1

BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài1 Điền số phù hợp vào nơi chấm.Có : ..........................hình tam giácBài 2: Hình bên có:- . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . .. Hình vuôngBài 3: Hình bên gồm mấy hình vuông?Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông.Có . . . . . . . . . . . . . . . Hình chữ nhật.Bài 4a) Có........ Hình tròn.b) có ....... Hình tam giác.c) bao gồm ….. Hình vuông.Bài 5 vào hình bên dưới đâya/b/Có …… hình tam giácBài 6: Khoanh vào vần âm trước ý trả lời đúng:Hình bên gồm số hình tam giác là:Có …… hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1A. 4B. 5C. 6Bài 7: Hình vẽ bên có:...... Hình tam giác....... Hình vuông......hình chữ nhậtBài 8:Hình vẽ mặt có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuôngBài 9: Hình vẽ bên có:- Có………hình tam giác- Có………hình vuông- gồm ......... .hình chữ nhậtCâu 10 . Vào hình tiếp sau đây có mấy hình vuông?- Có………hình vuôngBài 11: Hình mặt có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuôngBài 12: Hình bên có:- . . . . . . . . . . . . . . Hình tam giác.- . . . . . . . . . . . . . . Hình vuông
BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 13: Hình mặt có:- có ……… hình vuông- tất cả ……… hình tam giácBài 14: Hình mặt có:Có ……… hình vuông Có ………hình chữ nhật. Gồm ……… hình tam giácBài 15: Hình bên dưới cóab/Có …… hình tam giácCó …… hình vuôngBài 16 Vẽ thêm một quãng thẳng để có 3 hình tam giác.Bài 17 Vẽ thêm một đoạn thẳng để sở hữu 2 hình tam giác.Bài 18: Hình bên có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 19 Kẻ thêm một đoạn thẳng để có 3 hình
tam giác.Bài 20 Hình bên có:Có ……… hình vuôngCó ……… hình tam giácBài 21 Hình bên có:…… đoạn thẳng, đó là: ……………ANB………………………………………………….………………………………………………….…… điểm, kia là: …………………………………….……… hình tam giác, kia là:DC.………………………..............................................................................................Bài 22 vào hình mặt :a) gồm ……… hình tam giác.Câu 23 vào hình bên :a) bao gồm ……… hình tam giác.
b) gồm …….. Hình vuông.b) gồm …….. Hình vuông.BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Bài 24 hình vẽ bên có :a) ………… hình tam giác?b) bao gồm …… hình vuông.Có …… hình tam giác.Bài 25a)b)Trong hình vẽ bên có:……….. Hình vuông.……….. Hình tam giác.Bài 26 Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:Trong hình vẽ mặt có:a)……….. Hình vuông.b)……….. Hình tam giác.Bài 27Hình dưới đây:Có ……….. Hình tam giác
Có ……….. đoạn thẳngBài 28: từng hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Có ........ đoạn thẳngCó ........ đoạn thẳngBài 30: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:- Một hình vuông và một hình tam giác ?Bài 31: Vẽ đoạn thẳng MN tất cả độ dài 8 cm?......................................................................................................................................................................................................................................................Bài 32.Hình vẽ bên tất cả : ……… hình tam giácBài 33.Viết số thích hợp vào khu vực chấm :Hình vẽ bên gồm : ............... Hình tam giác................ Hình tròn................ Hình vuôngBài 34:a, tất cả bao nhiêu hình chữ nhật ?Có tất cả số hình chữ nhật là .......………
hình vuông………hình trònBÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1b, tất cả bao nhiêu hình tam giác ?Có tất cả số hình tam giác là .......Bài 35.Điền số thích hợp vào vị trí chấm.Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật:............hình tam giácBài 36.Hình bên gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giácBài 37.Hình bên bao gồm :a. 4 hình tam giácb. 5 hình tam giácc. 6 hình tam giácd. 7 hình tam giáce. 10 tam giácBài 38.Viết số thích hợp vào địa điểm chấm hình mẫu vẽ bên bao gồm ?- ………………………..hình tam giác ?- ………………………..hình vuông ?

Xem thêm: Những Mẫu Áo Thu Đông Năm Nay, Những Mẫu Áo Thu Đông Mới Nhất Cho Nữ Đẹp 2020

Bài 39 Viết tên mỗi hình vào vị trí chấm:BÀI TẬP ĐẾM HÌNH TOÁN LỚP 1Hình ................Hình ................Hình ....................Bài 40.cho hình vẽa. Vào hình bao gồm bao nhiêu hình vuông? Có…..Hìnhvuôngb. Trong hình gồm bao nhiêu hình tam giác? Có…..Hìnhtam giác


*
bài giảng 200 bài toán năng khiếu sở trường lớp 1 1 839 11
*
tư liệu 200 bài bác toán năng khiếu lớp 1 17 941 16
*
Tài liệu bài xích toán giành cho lớp 1 11 575 0
*
sáng kiến kinh nghiệm giải những bài toán nổi bật lớp 4 bằng phương pháp dùng sơ thứ đoạn trực tiếp 8 700 4
*
CÁC bài TOÁN điển HÌNH lớp 5 và PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy 14 607 0
*
SKKN ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm GIẢI các bài TOÁN điển HÌNH lớp 4 BẰNG “PHƯƠNG PHÁP DÙNG sơ đồ gia dụng đoạn THẲNG 27 502 1