Chú Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn

Mỗi câu trong bài xích chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, tình nhân Tát, Tôn đưa hoặc Thánh Thần vì chưng Đức quan Âm nhân tình Tát hóa thân.

Bạn đang xem: Chú đại bi cứu khổ cứu nạn

Chú Đại Bi được coi là chân ngôn của người yêu Tát Quán chũm Âm. Chú Đại Bi có công năng và oai nghiêm lực khôn cùng to lớn, được xuất hiện thêm trong phần mở màn của những nghi thức tụng niệm cầu an, cầu siêu tuyệt tụng tởm bộ.

Chú Đại Bilà một thần chú Phật giáo nhiều năm 84 cái của Phật giáo Đại Thừa, được xem là câu thần chú thông dụng thứ 2, chỉ lép vế Om Mani Padme Hum. Chú Đại Bi biểu hiện lòng từ bi vô lượng của chư Phật và người tình Tát dành cho chúng sinh, tịnh hóa nghiệp xấu, thanh lọc, chữa lành và bảo vệ. Theo quan tiền điểmtâm linh, với tấm lòng tự bi béo múp của người thương Tát, tụng niệm chú Đại Bi có thể giảm bớt những khổ sở và trở ngại mà chúng sinh đang phải chịu đựng.Tụng Chú Đại Bi hủy diệt ác nghiệp, được hưởng phúc lành.

Mỗi 1 câu trong bài chú 84 dòng đó lại tượng trưng cho hình ảnh một vị Phật, bồ Tát, Tôn mang hoặc Thánh Thần vì chưng Đức cửa hàng Âm nhân tình Tát hóa thân. Hãy cùng khám phá với kế hoạch ngày tốt ý nghĩa sâu sắc cùng hình ảnh các vị bồ Tát trong Chú Đại Bi.

1. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da

Con xin lấy hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y cùng kính lễ Tam Bảo vô vàn vô biển lớn trong mọi 10 phương xuyên suốt cả 3 đời.

*
Bổn thân quan tiền Âm bồ Tát hóa hiện tại tướng hành giả rứa chuỗi lễ tụng cầu người yêu Tát cảm ứng

2. Nam tế bào a rị da

Con xin nương tựa, kính lễ các bậc Thánh giả, tránh xa những ác pháp bất thiện.

*
Quan Âm hóa hiện tại tướng tay bưng Như Ý Pháp Luân. Hành trả y giáo phụng hành.

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

Bồ Tát Quán cố kỉnh Âmquán chiếu quán gần kề khắp nơi, thấu trong cả nỗi đau buồn của bọn chúng sinh để cứu nhân độ thế.

*
Quán Âm hóa hiện tại tướng quán Tự trên trì bát. Hành giả quán tưởng khiến cho chúng sinh được ngôi trường thọ.

4. Người thương đề tát đỏa bà da

Bồ Tát với thiên binh thiên tướng tới cứu bọn chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ chúng sinh ra khỏi chốn u minh.

*
Quan Âm hiện nay thân Bất ko Quyên Sách ý trung nhân Tát từ giác giác tha, phổ độ bọn chúng sanh.

5. Ma ha tát đỏa bà ha

Con xin đê đầu đảnh lễ các vị tình nhân Tát đã trẻ trung và tràn trề sức khỏe tự giác ngộ, giải thoát cho khách hàng và nguyện phát tâm nhân tình đề trước chư vị bồ Tát.

*
Quan Âm hiện tại tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.

6. Ma ha ca lô ni ca da

Con xin cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại Bi.

*
Quan Âm hóa hiện tại tướng Mã Minh tình nhân Tát từ bỏ giác giác tha, tự đô từ bỏ tha.

7. Án

Án là thần chú tổng phù hợp 10 pháp môn vi diệu, có năng lượng mạnh mẽ khiến ác quỷ, ác thần đều nên cung kính chấp trì, thể hiện sức mạnh giáo hóa với muôn loài.

*
Quan Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương lẹo tay tụng chú. Chư Phật tiệm tưởng chữ Án thành chánh giác.

8. Tát bàn ra phân phát duệ

Tự Tại thế Tôn tứcTứ Đại Thiên Vươngsẽ mang lại hộ pháp, bảo vệ.

*
Quan Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương sử dụng lục độ hoá độ bọn chúng ma.

9. Số đát mãng cầu đát tả

Thỉnh cầu, ngưỡng nguyện đến lực gia trì của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

*
Quan Âm hóa hiện nay tướng bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.

10. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a lị da

Vô lượng vô biên chư nhân tình Tát, hết thảy Thiên Long bát bộ đều đề nghị đảnh lễ sự vô ngã của những vị thánh giả.

*
Quan Âm hiện tại tướng Long Thọ ý trung nhân Tát hộ trì bạn tu hành, mặt hàng phục tất cả ma oán.

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

Quán chũm Âm tình nhân Tát thị hiện phát trung khu từ bi.

*
Quan Âm hiện tướng Phật thỏa mãn báo Thân Lô Xá na rộng độ vô lượng bọn chúng sanh.

12. Nam tế bào na ra cẩn trì

Con xin cúi đầu cung kính hành lễ với sự bảo lãnh thiện ái của chúng tình nhân Tát.

*
Quan Âm hiện tướng Phật tịnh tâm Pháp Thân Tỳ Lô giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.

13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế

Ánh sáng của trọng điểm lực chiếu rọi khắp nơi, phủ rộng trong không gian vô cùng, thời gian vô tận, cảm hóa bọn chúng sinh.

*
Quán Âm hiện nay tướng Dương Đầu Thần Vương phù hộ hành giả xa lìa loài ác thú.

14. Tát bà a tha đậu du bằng

Tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, căn nguyên điểm của chúng sinh như nhau, so với nhau bằng sự hòa ái.

*
Quan Âm hiện tướng nhân tình Tát Cam Lộ vương tay núm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ bọn chúng sanh.

15. A thệ dựng

Không bao gồm pháp nào hoàn toàn có thể so sánh với pháp này, ca ngợitinh thần soi sáng của chú ấy Đại Bi.

*
Quán Âm hiện nay tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên vương tuần sát tư phương khuyến thiện xong xuôi ác.

16. Tát bà tát đa, mãng cầu ma bà tát đa, na ma bà già

Đại thân tâm người yêu Tát, Đại Sĩ, cầm cố Tôn.

*
Quán Âm hiện nay tướng Thần vương vãi Bà Già Bà Đế độ bọn chúng sanh tất cả duyên.

17. Ma phân phát đạt đậu

Kính lạy chư ý trung nhân Tát mở lòng tự bi cứu giúp rỗi chúng sinh, xin các Ngài là Thần nghỉ ngơi cõi trời cùng là chúng ta ở thế gian của chúng nhỏ để phù hộ cho hồ hết thiện pháp hầu như được thành tựu.

*
Quan Âm hiện nay tướng Quân Tra Lợi tình nhân Tát khía cạnh có bố con mắt cảm hóa ác nhơn phía thiện.

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn

Khai mở nhỏ mắt trí óc để khiến cho quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.

*
Quán Âm hiện nay tướng A La Hán thuyết pháp độ bọn chúng sanh.

19. A bà lô hê

Quán nắm Âm ý trung nhân Tát sử dụng trí tuệ để quán gần cạnh mọi âm nhạc trên gắng gian.

*
Quan Âm hiện nay tướng quan Âm ý trung nhân Tát trường đoản cú bi vô lượng cứu vớt khổ ban vui.

20. Lô ca đế

Thế tôn, hợp với câu bên trên thành A bà lô hê Lô ca đế - núm Tôn Quan rứa Âm bồ Tát cần sử dụng trí tuệ để cửa hàng sát music ở chũm gian, cảm nhận tiếng thở than cầu xin cứu vãn khổ cứu giúp nạn của bọn chúng sinh trước gần như khổ nạn chẳng thể vượt qua.

*
Quan Âm hiện nay tướng Đại Phạm Thiên Vương sinh hoạt trong mười phương trái đất độ thoát chúng sanh.

Xem thêm: Đăng Ký Thông Tin Thuê Bao Viettel, Vina, Mobi Để Tránh Bị Khoá

Trì tụng Chú Đại Bi có thể tiêu tai giải nạn, bảo vệ, thanh thanh lọc và rất có thể chữa toàn bộ các loại bệnh, tuyệt nhất là đều phiền não về tâm. Tương truyền, tụng niệm Chú Đại Bi 108 lần hằng ngày trong 1000 ngày thì 10 phương chư Phật sẽ tương đối vui mừng, bảo vệ cho gia đình được bình an hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

21. Ca ra đế

Người gồm tấm lòng trường đoản cú bi rộng lớn lớn rất có thể cứu giúp chúng sinh khỏi đau buồn bi ai, giúp cho chúng sinh vạc tâm bồ đề, phân phát nguyện có tác dụng những vấn đề thiện để tu tập tựu thành Phật quả.

*
Quan Âm hiện tại tướng Đế Thần làm việc trong mười phương trái đất thường cứu chúng sanh.

22. Di hê rị

Nguyện nương theo lời dạy dỗ dỗ, giáo hóa của Quán nuốm Âm nhân tình Tát nhằm thực sự tu trì.

*
Quan Âm hóa hiện tướng thiên thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.

23. Ma ha người yêu đề tát đoả

Chư vị người tình Tát công đức viên mãn, phạt tâm ý trung nhân đề tất vun trồng thành hạnh lành.

*
Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, tự bi vô ngã cảm ứng độ người chân thực tu hành.

24. Tát bà tát bà

Hành trì ấn pháp có sức khỏe to lớn, mang lại an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.

*
Quan Âm hiện thân ý trung nhân Tát mùi hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu tương hỗ chúng sanh.

25. Ma ra ma ra

Thuận duyên tu hành sẽ có tác dụng tăng trưởng phước huệ, mọi việc đều suôn sẻ, tốt lành như ý.

*
Quan Âm hiện nay Bạch Y người tình Tát tay mặt nuốm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến cho chúng sanh được ngôi trường thọ.

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

Lời không yêu cầu nói rõ ra cũng đạt tới mức cảnh giới vi diệu.

*
Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến cho chúng sinh khi không còn thân nầy đồng sanh cực Lạc quốc.

27. Cu lô cu lô yết mông

Chú Đại Bi cực kỳ màu nhiệm, có sức khỏe to lớn, không tồn tại giới hạn, công đức vô lượng.

*
Quan Âm hiện tướng nhân tình Tát ko Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.

28. Độ lô độ lô, phân phát già ra đế

Tu tập hành trì rất có thể giúp chúng sinh vượt qua biển khơi khổ sinh tử, giải thoát chủ yếu mình ngoài kiếp luân hồi, trí tuệ sáng suốt, bệnh nhập bản thể thanh tịnh, cụ nhập Niết Bàn.

*
Quan Âm hóa thân người yêu Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng tước Vương mặt hàng phục các ma oán.

29. Ma ha phát già domain authority đế

Pháp đạo là chân lý vượt lên trên toàn bộ mọi sự thù win trên đời.

*
Quan Âm hóa hiện Đại Lực Thiên tướng tay cầm cố Bảo Xử hộ trì bọn chúng sanh, tinh tấn tu hành.

30. Đà la đà la

Quán cố Âm người tình Tátrưới nước cam lồ, cứu độ chúng sinh khỏi tam đồ lục đạo, trung khu lượng chúng sinh.

*
Quan Âm hiện nay tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ bổ chấp pháp chấp.

31. Địa lỵ ni

Tịnh diệt, khử hết đầy đủ ác niệm, trở về trọng tâm thuần khiết.

*
Quan Âm hiện tại tướng Sư Tử vương vãi xét nghiệm fan tụng chú khiến chúng sinh tiêu trừ tai họa.

32. Thất phật ra da

Hướng ánh nắng vào phía bên trong con tín đồ để soi sáng chổ chính giữa tưởng, thấu hiểu lòng mình.

*
Quan Âm hiện tướng ý trung nhân Tát say mê Lịch tay cố kỉnh Kim Xử hàng phục những ma với quyến nằm trong của chúng.

33. Giá ra giá ra

Mệnh lệnh thúc giục khắp cõi chư thiên, thiện thần, yêu quỷ dữ quái hầu hết tuân theo pháp lệnh.

*
Quan Âm hiện nay thân người thương tát Tồi Toái tay thế Kim Luân hóa độ ân oán ma điều phục tùng.

34. Ma ma vạc ma la

Con đường theo đúng đạo tứ hành sẽ đã có được thành tựu, đạt được công đức.

*
Quan Âm hiện tại thân Đại hàng Ma Kim Cang tay vậy Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát đại lợi tường.

35. Mục đế lệ

Quán ráng Âm người tình Tát giải thoát bọn chúng sinh ngoài khổ nạn, mắc bệnh và rất nhiều điều bất như ý.

*
Quán Âm hiện tướng chư Phật, bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành mang phụng trì chứng đắt Phật quả.

36. Y hê y hê

Tự nguyện tuân thủ theo đúng giáo hóa, mở rộng tâm hồn để trải nghiệm giáo lý.

*
Quan Âm hiện tại thân Ma Hê Thủ La Thiên vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

37. Thất na thất na

Đại trí thông minh như ánh dương sáng chói rực rỡ, đưa bọn chúng sinh ra khỏi chốn vô minh tăm tối.

*
Quán Âm hiện tại thân Ca na Ma tướng mạo Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không khiến tai sợ nhân gian.

38. A ra sam Phật ra xá lợi

Cỗ xe cộ đại Pháp của Phật luân chuyển, truyền giáo lý Phật pháp tới khắp bọn chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại lại.

*
Quan Âm hiện tướng tay thế khiên, tay cố kỉnh cung tên kính tụng thần chú đắc pháp trường đoản cú tại.

39. Phát sa phân phát sâm

Hoan hỉ giảng, mừng cuống nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ trọng tâm hoan hỉ.

*
Quan Âm hiện nay thân Kim Khôi Đại Tướng vắt linh thuận thời giáo hóa độ bọn chúng sanh.

40. Phật ra xá da

Tâm giác ngộ đạo giáo trở yêu cầu cao quý, tối ưu hơn.

*
Quan Âm hiện tại tướng Phật A Di Đà, bọn chúng sanh tưởng vọng thì hiện nay tiền tương lai vẫn thấy Phật.

Sự kì diệu của chú ấy Đại Bilà cần yếu bàn cãi, dù đấy là vấn đềtâm linhmà khoa học chưa thể tìm hiểu hết. Khi chúng ta tụng niệm Chú Đại Bi 108 lần mỗi ngày trong 1000 ngày, mười phương chư Phật sẽ khá vui mừng, mái ấm gia đình bình an, hạnh phúc và toàn bộ các bệnh sẽ tiến hành chữa khỏi.