Cho 4 Điểm A1 A2 A3 A4

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho 4 điểm a1 a2 a3 a4

*

cho 4 điểm a1 a2 a3 a4.Vẽ con đường thẳng trải qua 2 trong 4 điểm đã cho.Hỏi hoàn toàn có thể vẽ được từng nào đường thẳng


*

*

Cho 4 điểm A1;A2;A3;A4

a) vào đó không tồn tại 3 điểm thẳng hàng. Cứ trải qua 2 điểm ta kẻ được 1 đường thẳng. Có bao nhiêu đường thẳng?

b) mang đến 100 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi bao gồm bao nhiêu con đường thẳng?

Mấy các bạn giải góp em với..


Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng a. Trên tuyến đường thẳng a xác minh 10 điểm A1;A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;A9;A10. Qua 3 điểm ko thẳng hàng vẽ được một tam giác. Bao gồm bao nhiêu tam giác trên hình vẽ.


Xem thêm: Diêm & Hộp Đựng Thuốc Lá Kiêm Bật Lửa Focus Kiêm Bật Lửa" Giá Tốt Tháng 10, 2021

Cho 4 điểm A1,A2,A3,A4 trong đó không tồn tại điểm như thế nào thẳng mặt hàng . Số mặt đường thẳng trải qua hai vào 4 điểm bên trên là?


Cho đường thẳng d vẽ một điểm m nằm ngoài đường thẳng d lấy 100 điểm minh bạch a1 a2 a3 ... A 100

AcA từng nào đường thẳng đi qua 2 trong các các điểm sẽ cho

b tính số đoạn thẳng tạo ra thành từ những điểm đang cho

C tính số tam giác tất cả điểm là ba trong số các điểm đã cho


Cho N điểm riêng biệt A1,A2,A3,....An. Vào đó không tồn tại 3 điểm bất kỳ nào thẳng hàng. Hỏi qua 2 điểm trong N điểm trên vẽ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt


Cho N điểm biệt lập A1,A2,A3,....An. Trong đó không tồn tại 3 điểm bất kì nào thẳng hàng. Hỏi qua 2 điểm trong N điểm bên trên vẽ được bao nhiêu đường trực tiếp phân biệt


2)+.+Trong+đó+ko+có+3+điểm+thẳng+hàng+.+Cứ+qua+2+điểm+vẽ+được+1+đường+thẳng.a.+Liệt+kê+tên+các+đường+thẳng+trên+hình+vẽ+nếu+n=4b.Tính+số+lượng+đường+thẳng+nếu+n=...">

Cho N điểm A1;A2;A3;...;An(a thuộc N;N>2) . Trong các số ấy ko gồm 3 điểm thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm vẽ được 1 đường thẳng.

a. Liệt kê tên những đường trực tiếp trên hình vẽ nếu n=4

b.Tính số lượng đường thẳng trường hợp n=1968

c.Tìm n biết tổng số lượng đường thẳng vẽ được là 594

d.Số lượng con đường thẳng hoàn toàn có thể = 2003

giải hộ bản thân với câu nào thì cũng được1 câu cũng được


cho đường thẳng xy với điểm o không thuộc con đường thẳng xy.Lấy n điểm A1,A2,A3 ....,An thuộc con đường thẳng xy vẽ các tia góc o theo thứ tự đi qua các điểm A1,A2,A3,.....,Antính n


cho con đường thẳng xy và điểm o ko thuộc đường thẳng xy.Lấy n điểm A1,A2,A3 ....,An thuộc mặt đường thẳng xy vẽ các tia góc o thứu tự đi qua những điểm A1,A2,A3,.....,Antính n