Cách dùng too so either neither

-

Như các bạn đã biết công thức Either Neither So Too được dùng rất nhiều trong ngữ pháp và văn nói tiếng Anh. Chúng đều được sử dụng để trả lời sự đồng tình trong cả câu khẳng định và câu phủ định vậy nên nhiều người học đã gặp rất nhiều khó khăn khi sử dụng chúng. Do vậy, bài viết dưới đây sẽ đưa ra định nghĩa, cách sử dụng, cách phân biệt của 4 từ này. Chúng tôi hy vọng bạn có thể nắm rõ và sử dụng được thành thạo công thức Either Neither So Too nhé!

*
Phân biệt công thức Either Neither So Too và cách sử dụng chính xác!

Mục lục bài viết

I. Định nghĩa, chức năng và cách sử dụng công thức Either Neither So TooII. Phân biệt công thức Either Neither So Too trong tiếng Anh

I. Định nghĩa, chức năng và cách sử dụng công thức Either Neither So Too

Trước khi đi tìm hiểu sự khác nhau giữa công thức Either Neither So Too hãy cùng xeotocaocap.com tìm hiểu về định nghĩa, chức năng và cách sử dụng công thức Either Neither So Too trong tiếng Anh bạn nhé!

1. Either là gì?

“Either” mang nghĩa là một trong hai, cái này hay cái kia. “Either” thường được dùng khi kết hợp với động từ dưới dạng khẳng định số ít, chủ yếu được dùng trong câu hỏi và câu phủ định. Dưới đây là các cấu trúc và cách sử dụng của “Either”:

Công thứcGiải thíchVí dụ
Either of + Object pronoun(Ý nghĩa: một trong hai đối tượng)“Either” phải được theo sau bởi “of”, trước đại từ (pronoun) (you, us, them) để thể hiện ý nghĩa là một trong hai đối tượng nào đóJenny doesn’t think he is going to invite either of us.(Jenny không nghĩ anh ấy sẽ mời một trong hai chúng tôi) 
“Either” có khi được dùng đơn độc ở trong câu, khi người nói không quan tâm, để ý đến sự lựa chọn và đôi khi “either” còn có thể đi với từ “one”.

Bạn đang xem: Cách dùng too so either neither

A: Would you like milktea or smoothie?(A: Bạn có muốn uống trà sữa hay sinh tố không?)B: Either (one) = (I don’t mind if it’s tea or coffee, both alternatives are okay)(B: Hoặc là một = (Tôi không phiền lắm nếu đó là trà hay cà phê, cả hai lựa chọn thay thế đều ổn))
Either of + Determiner + Plural noun

(Ý nghĩa: một trong hai đối tượng)

Bạn học có thể sử dụng “Either of” trước danh từ số nhiều (plural nouns) và các từ xác định (determiner). “Either” phải được theo sau bởi “of” khi danh từ đề cập có chứa mạo từ (the), đại từ sở hữu (my, yours…) hoặc đại từ chỉ định (those, these) Tom doesn’t want either of his parents to know he has lost his job.(Tôm không muốn bố mẹ anh ấy biết anh ấy đã mất việc)
Either…or…(Ý nghĩa: hoặc… hoặc…)“Either…or” được sử dụng như là một từ nối (conjunction) để nối hai danh từ/mệnh đề/ cụm từ. Dùng để diễn tả sự lựa chọn hoặc thay thế giữa hai thứ hoặc nhiều hơn. Động từ đi theo phải là dạng số ít, tuy nhiên đôi khi người ta cũng sử dụng nó ở dạng số nhiều dù không đúng ngữ pháp. It’s either pink or gray. They can’t remember. (Nó có màu hoặc hồng hoặc xám. Họ không nhớ nữa)
Either + Singular noun(Ý nghĩa: một trong hai đối tượng)Trong cấu trúc này, từ “either” được sử dụng như một từ xác định sẽ đứng trước danh từ số ít (singular noun)There are only two options and Talay is not interested in either movie(Chỉ có hai lựa chọn và Talay không quan tâm đến cả hai bộ phim)
“Either” trong câu trả lời ngắn(Ý nghĩa: cũng vậy – đối với câu phủ định)Trong câu trả lời ngắn thì “either” thường nằm ở cuối câu phủ định. Mang hàm ý là bạn đồng ý với sự phủ định mà người nào đó đề cập tới. A: I don’t feel like trekking today(A: Tôi không cảm thấy muốn đi leo núi vào hôm nay)B: I don’t, either.(Tôi cũng vậy)
*
Either là gì?

2. Neither là gì?

“Neither” được sử dụng như hình thức phủ định của “either” (neither = nor either) và tuy chúng có cách sử dụng giống nhau nhưng lại mang nghĩa rất khác nhau. Dưới đây là các cấu trúc và cách sử dụng của “neither”:

Cấu trúcGiải thíchVí dụ
Neither…nor…(Ý nghĩa: Cả … và … đều không…)Cấu trúc này thường được sử dụng như là một từ kết hợp, nó đối lập với “Both…and…”. Nếu sử dụng một động từ đứng sau cụm này, động từ đó sẽ xuất hiện ở dạng số ít. Đôi khi bạn sẽ thấy nó được sử dụng ở dạng số nhiều mặc dù nó không đúng ngữ pháp. Neither Jimmi nor Nala likes doing the dishes(Cả Jimmi và Nala đều không thích rửa chén bát)
Neither + singular noun(Ý nghĩa: Mọi đối tượng trong cụm phạm vi được nhắc đến đều không…)Tới cấu trúc này từ “neither” được dùng như một từ xác định (determiner), trước danh từ số ít (singular noun)Neither team wanted to win (Không đội nào muốn thắng)
Neither of + determiner + plural noun(Ý nghĩa: Cả 2 đối tượng đều không…)Ta sử dụng “neither of” trước các từ xác định (determiner) như a, an, his, their, this, my, the that…và các danh từ số nhiều (plural nouns)Neither of the parents understand what the their child is trying to say(Cả bố và mẹ đều không hiểu con của họ đang cố gắng nói gì)
Neither of + Object pronoun(Ý nghĩa: Không đối tượng nào trong số những đối tượng được nhắc đến)Với cấu trúc này sẽ có giới từ “of” luôn luôn đứng trước đại từ (pronoun). Nếu có động từ đi kèm theo thì động từ sẽ để ở dạng số ít và với cấu trúc này thì sẽ chỉ có thể sử dụng 3 đại từ mà có chủ từ của nó ở dạng số nhiều là: them, you và usThe present is for neither of them (Hiện tại không dành cho họ)Neither of us is married (Không ai trong số chúng tôi đã kết hôn)
“Neither” trong câu trả lời ngắnTừ “Neither” thường được dùng trong câu trả lời ngắn khi người đó nói phủ định một điều gì đó và bạn đồng ý với ý kiến của họ.Tee: I have never been to Quang Ngãi (Tôi chưa bao giờ đến Quảng Ngãi)Andrew: Neither have I (Tôi cũng vậy)
*
Neither là gì?

3. So là gì?

Trong từ điển tiếng Anh, so mang nghĩa là là cũng, được dùng trong câu khẳng định, và được đặt ở đầu câu. Cấu trúc với so được trình bày như sau:

Cấu trúcGiải thíchVí dụ
So + trợ động từ/tobe/modal verb + S

(Ý nghĩa: Ai đó cũng vậy – câu khẳng định)

Trong trường hợp thể hiện sự đồng tình với một câu khẳng định của người khác, đảo trợ động từ/tobe/modal verb lên trước chủ ngữ. Trợ động từ cũng được chia theo chủ ngữ và thì thích hợp.A: I enjoy dancing.(A: Tôi thích nhảy múa) B: So do I. (B: Tôi cũng vậy)→ Có câu trên ở thì hiện tại đơn lại không sử dụng động từ khuyết thiếu, nên ta có trợ động từ sẽ là do/does. Chủ ngữ “I” đi cùng với trợ động từ “do”, tuy nhiên trong cấu trúc So, ta cần đảo trợ động từ lên trước S. Vậy nên, câu hoàn chỉnh và chính xác là “So do I”.

Xem thêm: Phim Baek Hee Trở Lại Tập 1 Vietsub, Baek Hee Has Returned (2016)

Lưu ý: Trong văn không trang trọng (informal) hoặc văn thân mật, người nói có thể sử dụng “Me too” thay vì “So do I”.

4. Too là gì?

Trong từ điển tiếng Anh, too mang nghĩa là là cũng, được dùng trong câu khẳng định, và được đặt ở đầu câu. Cấu trúc với too được trình bày như sau: 

Cấu trúcGiải thíchVí dụ
S + trợ động từ/tobe/ modal verb, too.

(Ý nghĩa: Ai đó cũng vậy – câu khẳng định)

Ở trong công thức này cần lưu ý điều sau: 

Nếu có to be/modal verb thì sử dụng to be/modal verb. Nếu xuất hiện động từ thường thì ta phải mượn trợ động từ và chia theo chủ ngữ, thì thích hợp. Too đứng ở cuối câu hoặc mệnh đề và được ngăn cách bởi dấu phẩy (,).
A: I am eating a mango(A: Tôi đang ăn xoài) B: I am, too(B: Tôi cũng vậy)→ Câu trên ở thì hiện tại đơn lại không sử dụng động từ to be/khuyết thiếu, nên trợ động từ được dùng sẽ là do/does. Chủ ngữ “I” đi với trợ động từ “do”. Nên khi áp dụng đúng cấu trúc, ta sẽ có được câu đúng là: “I do, too”

II. Phân biệt công thức Either Neither So Too trong tiếng Anh

Dưới đây là bảng phân biệt công thức Either Neither So Too chi tiết trong tiếng Anh, tham khảo kỹ lưỡng để sử dụng chính xác công thức công thức Either Neither So Too trong từng ngữ cảnh bạn nhé!

1. Phân biệt Either Neither

EitherNeither
Giống nhauĐều có nghĩa là “cũng không” và chỉ dùng ở trong câu phủ định (negative statements)
Khác nhauThường đứng cuối câu hoặc mệnh đề, ngăn cách bởi dấu “,”

➯ S + trợ động từ/to be + not +, either

Ví dụ:

A: I don’t like eating fish.(A: Tôi không thích ăn cá)B: I don’t, either(B: Tôi cũng vậy)

Thường đứng đầu câu hoặc mệnh đề – Cần đảo trợ động từ liền sau Neither và trước chủ ngữ

➯ Neither + auxiliary verb + S

Ví dụ:

A: I don’t like eating fish.(A: Tôi không thích ăn cá)B: Neither do I. (B: Tôi cũng vậy)

Tham khảo thêm bài viết:

5 phút phân biệt Either or và Neither nor chi tiết trong tiếng Anh!

2. Phân biệt So Too

TooSo
Giống nhauĐều có nghĩa là “ cũng”Sử dụng trong câu khẳng định (positive statements) 
Khác nhauThường được đặt cuối câu hoặc mệnh đề, ngăn cách bởi dấu “,”

➯ S +tobe/ trợ động từ, too 

Ví dụ:

A: I enjoy learning IT.(Tôi thích học công nghệ thông tin)B: I do, too. (Tôi cũng thế)

Nằm ở đầu câu hoặc mệnh đề, cần phải đảo trợ động từ liền sau “So” và trước chủ ngữ 

➯ So + auxiliary verb/to be + S

Ví dụ:

A: I enjoy learning Math.(Tôi thích học toán)B: So do I.(Tôi cũng vậy)

III. Bài tập vận dụng công thức Either Neither So Too

Luyện ngay bài tập dưới đây để hiểu về công thức Either Neither So Too trong tiếng Anh bạn nhé:

Bài tập: Điền công thức Either Neither So Too phù hợp vào chỗ trống

He can speak Spanish very well. I ………………………………………….. Khoa will buy some bananas and pineapples. I …………………………… Nami didn’t come to the party last night and Ninao……………………. The apples aren’t ripe, and the oranges ……………………………… Jannie won’t come. Pete ………………………………………………………….. Fruit juice is good for your health. …………………. milk. Lonai didn’t see her at the party last night. ………………..we. These girls like playing soccer, and…………………..those boys. Jin can’t play the piano………………. his parents His parents do exercises every afternoon and he …………….. 

Đáp án:

Câu hỏiĐáp ánCâu hỏi Đáp án
1can too6So is 
2will too7Neither did
3didn’t either8so do
4aren’t either9neither can
5won’t either10does too

Qua bài viết trên đây, xeotocaocap.com chúc bạn sẽ phân biệt thành thạo công thức Either Neither So Too để vận dụng chính xác vào các bài tập và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân!