Các loại trái cây tiếng anh

-

Trái cây ko chỉ mang lại cho họ cảm giác ngon và lạ miệng khi thưởng thức, ngoài ra đem lại chức năng tốt so với sức khỏe. Đã có bao giờ bạn trường đoản cú hỏi các loại hoa quả mà mình muốn ăn có tên là gì chưa? cùng xeotocaocap.comtìm hiểu100 từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại trái câyđể hiểu hơn nhé!


1. Trường đoản cú vựng tiếng Anh về các loại trái cây

Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơApple: /’æpl/: táoOrange: /ɒrɪndʒ/: camBanana: /bə’nɑ:nə/: chuốiGrape: /greɪp/: nhoGrapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởiStarfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khếMango: /´mæηgou/: xoàiPineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơmMangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụtMandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýtKiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwiKumquat: /’kʌmkwɔt/: quất
*
Từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây
Jackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mítDurian: /´duəriən/: sầu riêngLemon: /´lemən/: chanh vàngLime: /laim/: chanh vỏ xanhPapaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủSoursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêmCustard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)Plum: /plʌm/: mậnApricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơPeach: /pitʃ/: đàoCherry: /´tʃeri/: anh đàoSapota: sə’poutə/: sapôchêRambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chômCoconut: /’koukənʌt/: dừaGuava: /´gwa:və/: ổiPear: /peə/: lêFig: /fig/: sungDragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh longMelon: /´melən/: dưaWatermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấuLychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vảiLongan: /lɔɳgən/: nhãnPomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựuBerry: /’beri/: dâuStrawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tâyPassion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dâyPersimmon: /pə´simən/: hồngTamarind: /’tæmərind/: meCranberry: /’krænbəri/: quả nam việt quấtJujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo apple taDates: /deit/: trái chà làGreen almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanhUgli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây ẤnCitron: /´sitrən/: quả thanh yênCurrant: /´kʌrənt/: nho Hy LạpAmbarella: /’æmbə’rælə/: cócIndian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gangGranadilla: /,grænə’dilə/: dưa TâyCantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàngHoneydew: /’hʌnidju:/: dưa xanhMalay apple: /mə’lei ‘æpl/: điềuStar apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữaAlmond: /’a:mənd/: trái hạnhChestnut: /´tʃestnʌt/: phân tử dẻHoneydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanhBlackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đenRaisin: /’reizn/: nho khôBroccoli: /ˈbrɒk.əl.i/: Bông cải xanhArtichoke: /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: AtisoCelery: /ˈsel.ər.i/: buộc phải tâyPea: /piː/: Đậu Hà LanFennel” /ˈfen.əl/: Thì làAsparagus: /əˈspær.ə.ɡəs/: Măng tâyLeek: /liːk/: Tỏi tâyBeans: /biːn/: ĐậuHorseradish: /ˈhɔːsˌræd.ɪʃ/: Cải ngựaCorn: /kɔːn/: Ngô (bắp)Lettuce: /ˈlet.ɪs/: rau diếpBeetroot: /ˈbiːt.ruːt/: Củ dềnMushroom: /ˈmʌʃ.ruːm/: NấmSquash: /skwɒʃ/: BíCucumber: /ˈkjuː.kʌm.bər/: Dưa con chuột (dưa leo)Potato: /pəˈteɪ.təʊ/: Khoai tâyGarlic: /ˈɡɑː.lɪk/: TỏiOnion: /ˈʌn.jən/: Hành tâyGreen onion: /ˌɡriːn ˈʌn.jən/: Hành láTomato: /təˈmɑː.təʊ/: Cà chuaMarrow: /ˈmær.əʊ/: túng bấn xanhRadish: /ˈræd.ɪʃ/: Củ cảiBell pepper: /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
*
Bell pepper
Hot pepper: /hɒt,pep.ər/: Ớt cayCarrot: /ˈkær.ət/: Cà rốtPumpkin:/ˈpʌmp.kɪn/: túng bấn đỏWatercress: /ˈwɔː.tə.kres/: Cải xoongYam: /jæm/: Khoai mỡSweet potato: /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai langCassava root: /kəˈsɑː.və, ruːt/:Khoai mìHerbs/ rice paddy leaf: /hɜːb/: rau củ thơmWintermelon: túng thiếu đaoGinger: /ˈdʒɪn.dʒər/: GừngLotus root: Củ senTurmetic: Nghệ:Kohlrabi: /ˌkəʊlˈrɑː.bi/: Su hàoKnotgrass: rau xanh rămMint leaves: rau xanh thơm (húng lũi)Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: rau mùiWater morning glory: rau củ muống

2. Mẫu mã câu tiếp xúc về các loại trái cây bởi tiếng Anh

Đã thay chắc vào tay cỗ từ vựng giờ Anh về những loại trái cây, mặc dù vậy để vận dụng kết quả vào những đoạn hội thoại tiếng Anh tiếp xúc thì không hề đơn giản. Để giúp các bạn dễ dàng giao tiếp về chủ đề những loại trái cây trong tiếng Anh thì xeotocaocap.com sẽ cung cấp một số mẫu câu cơ phiên bản dưới trên đây nhé!

Fruits is pineapples, avocados, papayas, & nine varieties of bananas

Các một số loại trái cây gồm có dứa, trái bơ, đu đủ cùng chín loại chuối.

Bạn đang xem: Các loại trái cây tiếng anh

Alcoholic beverages were made not only from such fruits as apples, pomegranates, dates, figs, & grapes but also from honey.

Những một số loại thức uống gồm chất cồn không chỉ có làm từ phần đông trái cây như táo, lựu, chà là, vải, và nho mà còn từ mật ong.

Xem thêm: Ca Sĩ Quang Lập Bolero Là Ai, Tiểu Sử Ca Sĩ Quang Lập Bolero

Her father grew all kinds of fruits & vegetables in his garden

Bố của cô ý ấy trồng đủ một số loại trái cây cùng rau trong sân vườn của ông ta.

With the choicest fruits, with henna along with spikenard plants. Với phần đa trái ngon nhất, cùng cây lá móng với cam tùng.

Nam Anh wanted his family to lớn taste that delicious fruit too. Nam Anh hy vọng gia đình của chính mình cũng được thưởng thức trái cây ngon đó.

3. Chủng loại câu tiếp xúc về những loại trái cây bằng tiếng Anh

Mẫu câu tiếp xúc chung về những loại trái cây bằng tiếng Anh

These fruits are rotten!!

Dịch nghĩa: Những quả này thối rồi!!