Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự do – hạnh phúc -------------------

Luật số: 37/2009/QH12

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòaxã hội công ty nghĩa nước ta năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung một số điều theoNghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội phát hành Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Bạn đang xem: Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009

Điều 1. Sửađổi, bửa sung, bến bãi bỏ một số điều của cục luật hình sự:

1. Quăng quật hìnhphạt xử quyết ở các điều 111, 139, 153, 180, 197, 221,289 cùng 334.

Sửa đổi nhiều từ “hai mươi năm, tùchung thân hoặc tử hình” thành cụm từ “hai mươi năm hoặc tù bình thường thân” trên khoản 3 Điều 111, khoản 4 Điều 139, khoản 4 Điều 153, khoản 3 Điều180, khoản 4 Điều 197, khoản 3 Điều 221, khoản 4 Điều 289 cùng khoản 4 Điều 334.

2. Sửa đổi mứcđịnh lượng tối thiểu nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự vẻ ngoài tại khoản 1 của mộtsố điều như sau:

a) Sửa đổi nhiều từ ”năm trămnghìn đồng” thành các từ “hai triệu đồng” trên khoản 1 các điều137, 138, 139, 143, 278, 279, 280, 283, 289, 290 với 291;

b) Sửa đổi nhiều từ “một triệu đồng”thành cụm từ “bốn triệu đồng” tại khoản 1 và vứt từ “trên” tạiđiểm d khoản 2 Điều 140;

c) Sửa đổi cụm từ “năm triệu đồng”thành các từ “mười triệu đồng” trên khoản 1 Điều 141.

3. Khoản 5 Điều 69 được sửa đổi, bổsung như sau:

“5. Không xử phân phát tù thông thường thânhoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội.

Khi áp dụng hình phạt đối vớingười chưa thành niên phạm tội buộc phải hạn chế vận dụng hình phát tù. Lúc xử phạt tùcó thời hạn, Tòa án cho tất cả những người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹhơn nút án áp dụng đối với người đã thành niên tội vạ tương ứng.

Không áp dụng hình vạc tiền đốivới tín đồ chưa thành niên tội lỗi ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Không áp dụng hình phạt té sungđối với người chưa thành niên phạm tội.”

4. Thương hiệu Điều 84 được sửa đổinhư sau:

“Điều 84. Tội mập bố” được sửađổi thành “Điều 84. Tội béo bố nhằm mục tiêu chống cơ quan ban ngành nhân dân”.

5. Điều 119 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

“Điều 119. Tội giao thương mua bán người

1. Người nào giao thương mua bán người thì bịphạt tầy từ 2 năm đến bảy năm.

2. Tội vạ thuộc một trong cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phân phát tù từ năm năm mang đến hai mươi năm:

a) Vì mục đích mại dâm;

b) tất cả tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Để lấy phần tử cơ thể của nạnnhân;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Đối với rất nhiều người;

g) Phạm tội những lần;

3. Fan phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt tiền từ năm triệu vnd đến năm mươi triệu đồng, phân phát quản chế hoặc cấm cưtrú từ một năm đến năm năm.”

6. Khoản 2 Điều 120 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“2. Lỗi lầm thuộc một trong các cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ mười năm cho hai mươi năm hoặc tội phạm chungthân:

a) có tổ chức

b) Có đặc điểm chuyên nghiệp;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Đối với rất nhiều trẻ em;

đ) Để lấy thành phần cơ thể của nạnnhân;

e) Để đưa ra nước ngoài;

g) Để áp dụng vào mục đích vônhân đạo;

h) Để thực hiện vào mục đích mạidâm;

i) Tái phạm nguy hiểm;

k) khiến hậu quả nghiêm trọng.”

7. Khoản 1 Điều 160 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Bạn nào lợi dụng tình hìnhkhan thảng hoặc hoặc làm nên khan hi hữu giả chế tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh,chiến tranh hoặc tình trạng khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa có số lượng lớnnhằm buôn bán lại thu lợi bất thiết yếu gây kết quả nghiêm trọng, thì bị vạc tiền từhai mươi triệu đ đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù nhân từ sáu tháng cho nămnăm.”

8. Điều 161 được sửa đổi, bổ sung cập nhật nhưsau:

“Điều 161. Tội trốn thuế

1. Tín đồ nào trốn thuế với số tiềntừ một trăm triệu vnd đến dưới tía trăm triệu đ hoặc dưới một trăm triệu đồngnhưng đã biết thành xử vạc hành chủ yếu về hành động trốn thuế hoặc đã biết thành kết án về tộinày hoặc về một trong các tội pháp luật tại các điều 153, 154,155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và238 của cục luật này, không được xóa án tích bên cạnh đó vi phạm, thì bị vạc tiềntừ một lần đến năm lần số chi phí trốn thuế hoặc phạt tôn tạo không nhốt đếnhai năm.

2. Phạm tội trốn thuế cùng với số tiềntừ ba trăm triệu vnd đến bên dưới sáu trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này,thì bị phạt tiền xuất phát điểm từ một lần mang lại năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tầy từ sáutháng đến tía năm.

3. Lầm lỗi trốn thuế cùng với số tiềntừ sáu trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp quan trọng nghiêm trọngkhác, thì bị phạt tầy từ 2 năm đến bảy năm.

4. Bạn phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền xuất phát từ 1 lần đến bố lần số tiền trốn thuế.”

9. Xẻ sungĐiều 164a như sau:

“Điều 164a. Tội in, phát hành,mua buôn bán trái phép hóa đơn, triệu chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1. Bạn nào in, vạc hành, muabán phạm pháp hóa đơn, hội chứng từ thu nộp giá cả nhà nước với số lượng lớn hoặcđã bị xử phân phát hành chủ yếu về hành vi này hoặc đã trở nên kết án về tội này, không đượcxóa án tích ngoài ra vi phạm, thì bị phạt tiền từ thời điểm năm mươi triệu đồng đến haitrăm triệu đồng, cải tạo không giam cầm đến cha năm hoặc phạt tù nhân từ sáu mon đếnba năm.

2. Tội tình thuộc một trong cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ 1 năm đến năm năm:

a) có tổ chức;

b) Có đặc điểm chuyên nghiệp;

c) lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, hội chứng từ có số lượngrất phệ hoặc đặc trưng lớn;

đ) Thu lợi bất chủ yếu lớn;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) khiến hậu trái nghiêm trọng.

3. Tín đồ phạm tội còn rất có thể bịphạt chi phí từ mười triệu đ đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

10. Bổ sungĐiều 164b như sau:

“Điều 164b. Tội vi phạm quy địnhvề bảo quản, thống trị hóa đơn, hội chứng từ thu nộp chi phí nhà nước

1. Fan nào có trách nhiệm bảoquản, cai quản hóa đơn, triệu chứng từ thu nộp giá thành nhà nước mà vi phạm quy địnhcủa nhà nước về bảo quản, cai quản hóa đơn, hội chứng từ thu nộp giá thành nhà nướcgây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng hoặc đã biết thành xử phát hành chính, giải pháp xử lý kỷ phép tắc về hànhvi này hoặc đã trở nên kết án về tội này, chưa được xóa án tích ngoài ra vi phạm, thìbị phân phát tiền từ bỏ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữđến hai năm hoặc phạt tù đọng từ tía tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù nhân từ một năm đến năm năm:

a) tất cả tổ chức;

b) Phạm tội những lần;

c) tạo hậu quả nghiêm trọng hoặcđặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bịcấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

11. Ngã sungĐiều 170a như sau:

“Điều 170a. Tội xâm phạm quyềntác giả, quyền liên quan

1. Fan nào không được phép củachủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà thực hiện một trong các hành vi sauđây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo lãnh tại nước ta vớiquy tế bào thương mại, thì bị phát tiền từ thời điểm năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồnghoặc cải tạo không giam cầm đến hai năm:

a) coppy tác phẩm, bản ghiâm, bản ghi hình;

b) trưng bày đến công bọn chúng bảnsao tác phẩm, bạn dạng sao bạn dạng ghi âm, bạn dạng sao phiên bản ghi hình.

2. Tội tình thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ bốn trăm triệu đồng đến một tỷ vnđ hoặcphạt tầy từ sáu mon đến tía năm:

a) gồm tổ chức;

b) Phạm tội các lần.

3. Bạn phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ nhị mươi triệu đồng đến nhị trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

12. Điều 171 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 171. Tội xâm phạm quyền sởhữu công nghiệp

1. Fan nào cụ ý xâm phạm quyềnsở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc hướng dẫn địa lý sẽ được bảo hộ tạiViệt nam với bài bản thương mại, thì bị phát tiền từ thời điểm năm mươi triệu vnd đến nămtrăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm.

2. Tội ác thuộc một trong các cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phân phát tiền từ tứ trăm triệu đồng đến một tỷ việt nam đồng hoặcphạt tù túng từ sáu tháng đến cha năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) Phạm tội những lần.

3. Người phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ nhì mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

13. Điều 174 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 174. Tội vi phạm các quy địnhvề quản lý đất đai

1. Fan nào lợi dụng hoặc lân dụngchức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, mang lại thuê, có thể chấp nhận được chuyển quyền sử dụng,cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật thuộc một trong những trườnghợp sau đây, thì bị phạt tôn tạo không nhốt đến tía năm hoặc phạt phạm nhân từ sáutháng đến cha năm:

a) Đã bị xử lý kỷ chính sách về hànhvi này ngoài ra vi phạm;

b) Đất có diện tích lớn hoặc cógiá trị lớn;

c) khiến hậu trái nghiêm trọng.

2. Tội trạng thuộc một trong cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tội phạm từ 2 năm đến bảy năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) Đất có diện tích rất to lớn hoặccó cực hiếm rất lớn;

c) gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

3. Tội lỗi thuộc 1 trong cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phân phát tù từ năm năm mang lại mười nhì năm:

a) Đất gồm diện tích quan trọng đặc biệt lớnhoặc có mức giá trị quan trọng đặc biệt lớn;

b) tạo hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêmtrọng.

4. Tín đồ phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ mười triệu đ đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhận chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

14. Bửa sungĐiều 181a như sau:

“Điều 181a. Tội thế ý công bốthông tin xô lệch hoặc che giấu thực sự trong hoạt động chứng khoán

1. Người nào gắng ý công bố thôngtin sai lệch hoặc bịt giấu sự thật liên quan đến việc chào bán, niêm yết, giaodịch, chuyển động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, giữ ký, bùtrừ hoặc giao dịch chứng khoán tạo hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mộttrăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tôn tạo không giam giữ đến hai năm hoặcphạt tù từ sáu tháng mang đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc 1 trong những cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ 1 năm đến năm năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) Thu lợi bất thiết yếu lớn;

c) khiến hậu quả khôn cùng nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhận chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

15. Xẻ sungĐiều 181b như sau:

“Điều 181b. Tội thực hiện thôngtin nội bộ để mua bán thị trường chứng khoán

1. Fan nào biết được thông tinliên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng không được chào làng mà nếu đượccông ba có thể ảnh hưởng lớn mang đến giá bệnh khoán của khách hàng đại chúng hoặc quỹđại chúng này mà sử dụng tin tức này để mua bán chứng khoán hoặc huyết lộ, cungcấp thông tin này hoặc tư vấn cho những người khác cài bán thị trường chứng khoán trên cơ sởthông tin lớn, thì bị phạt tiền xuất phát từ 1 trăm triệu đ đến năm trăm triệu đồng,cải sản xuất không giam cầm đến cha năm hoặc phạt tù hãm từ sáu tháng đến bố năm.

2. Tội tình thuộc một trong cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tù nhân từ hai năm đến bảy năm:

a) có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính rất to lớn hoặcđặc biệt lớn;

c) tạo hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ một năm đến năm năm.”

16. Bửa sungĐiều 181c như sau:

“Điều 181c. Tội thao bí giá chứngkhoán

1. Bạn nào tiến hành một trongcác hành động thao bí giá triệu chứng khoán tiếp sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bịphạt tiền từ một trăm triệu vnd đến năm trăm triệu đồng, tôn tạo không giam giữđến bố năm hoặc phạt tù nhân từ sáu tháng đến ba năm:

a) thông đồng để tiến hành việcmua chào bán chứng khoán nhằm mục tiêu tạo ra cung cầu giả tạo;

b) giao dịch chứng khoán bằnghình thức cấu kết, hấp dẫn người khác thường xuyên mua bán.

2. Tội lỗi thuộc 1 trong những cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tầy từ hai năm đến bảy năm:

a) gồm tổ chức;

b) Thu lợi bất chủ yếu lớn;

c) tạo hậu quả siêu nghiêm trọnghoặc đặc biệt quan trọng nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ mười triệu đ đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

17. Điều 182 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 182. Tội gây ô nhiễm và độc hại môitrường

1. Fan nào thải vào không khí,nguồn nước, đất các chất gây độc hại môi trường, phân phát tán bức xạ, phóng xạ vượtquá quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về chất thải tại mức độ nghiêm trọng hoặc có tác dụng môitrường bị độc hại nghiêm trọng hoặc tạo hậu quả cực kỳ nghiêm trọng khác, thì bị phạttiền từ thời điểm năm mươi triệu đ đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không kìm hãm đếnba năm hoặc phạt tầy từ sáu tháng mang đến năm năm.

2. Tội vạ thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ tía năm mang đến mười năm:

a) gồm tổ chức;

b) Làm môi trường xung quanh bị độc hại đặcbiệt cực kỳ nghiêm trọng hoặc tạo hậu quả hết sức nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọngkhác.

3. Tín đồ phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt chi phí từ mười triệu đ đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhận chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

18. Vấp ngã sungĐiều 182a như sau:

“Điều 182a. Tội phạm luật quy địnhvề thống trị chất thải nguy khốn

1. Bạn nào vi phạm luật quy định vềquản lý chất thải nguy hiểm gây ô nhiễm môi trường cực kỳ nghiêm trọng hoặc gây hậu quảnghiêm trọng khác, nếu không thuộc trường hợp luật pháp tại Điều182 của cục luật này, thì bị vạc tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trămtriệu đồng, phạt tôn tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù túng từ sáu mon đếnba năm.

2. Tội vạ thuộc 1 trong những cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tù hãm từ hai năm đến bảy năm:

a) gồm tổ chức;

b) tạo hậu quả rất nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả sệt biệtnghiêm trọng thì bị vạc tù từ thời điểm năm năm mang đến mười năm.

4. Tín đồ phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

19. Bửa sungĐiều 182b như sau:

“Điều 182b. Tội vi phạm quy địnhvề phòng dự phòng sự cố môi trường

1. Fan nào vi phạm luật quy định vềphòng đề phòng sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường hoặc phạm luật quy định vềứng phó sự cố môi trường xung quanh làm môi trường xung quanh bị độc hại nghiêm trọng hoặc tạo hậu quảnghiêm trọng khác, thì bị phân phát tiền từ thời điểm năm mươi triệu đ đến năm trăm triệu đồng,phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt phạm nhân từ sáu mon đến cha năm.

2. Phạm tội khiến hậu quả rấtnghiêm trọng thì bị phạt phạm nhân từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội tạo hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phân phát tù từ thời điểm năm năm cho mười năm.

4. Fan phạm tội còn có thể bịphạt chi phí từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm phụ trách chứcvụ, cấm hành nghề hoặc làm các bước nhất định từ một năm đến năm năm.”

20. Điều 185 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 185. Tội đưa chất thải vàolãnh thổ nước ta

1. Bạn nào lợi dụng việc nhậpkhẩu công nghệ, sản phẩm móc, thiết bị, phế liệu hoặc hóa chất, chế tác sinh học sinh học tập hoặcbằng thủ đoạn khác đưa vào lãnh thổ vn chất thải nguy khốn hoặc hóa học thảikhác với số lượng lớn hoặc khiến hậu trái nghiêm trọng, thì bị phân phát tiền từ bỏ haitrăm triệu vnd đến một tỷ đồng, cải tạo không nhốt đến bố năm hoặc vạc tùtừ sáu tháng đến cha năm.

2. Lầm lỗi thuộc 1 trong cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tầy từ 2 năm đến bảy năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) hóa học thải gian nguy có số lượnglớn hoặc chất thải khác gồm số lượng không hề nhỏ hoặc quan trọng lớn;

c) gây hậu quả siêu nghiêm trọng;

3. Phạm tội tạo hậu quả quánh biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Bạn phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền xuất phát từ 1 trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ một năm đến năm năm.”

21. Điều 190 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 190. Tội vi phạm các quy địnhvề bảo vệ động thiết bị thuộc hạng mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo đảm

1. Bạn nào săn bắt, giết, vậnchuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp,quý, thi thoảng được ưu tiên đảm bảo an toàn hoặc vận chuyển, sắm sửa trái phép bộ phận cơ thểhoặc sản phẩm của loài động vật hoang dã đó, thì bị phát tiền từ năm mươi triệu vnd đếnnăm trăm triệu đồng, cải tạo không giam cầm đến bố năm hoặc bị phạt tầy từ sáutháng đến cha năm.

Xem thêm: Giải Phẫu Học Nguyễn Quang Quyền, Bài Giảng Giải Phẫu Học

2. Tội ác thuộc 1 trong các cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ 2 năm đến bảy năm:

a) gồm tổ chức;

b) lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) thực hiện công thay hoặc phươngtiện săn bắt bị cấm;

d) Săn bắt trong khoanh vùng bị cấmhoặc vào thời gian bị cấm;

đ) gây hậu quả vô cùng nghiêm trọnghoặc đặc trưng nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ mười triệu đ đến một trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm các bước nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

22. Điều 191 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 191. Tội vi phạm các quy địnhvề làm chủ khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên

1. Bạn nào vi phạm các quy địnhvề cai quản khu bảo tồn vạn vật thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị vạc tiền từnăm mươi triệu đ đến năm trăm triệu đồng, tôn tạo không giam giữ đến bố nămhoặc bị phạt tù túng từ sáu mon đến cha năm.

2. Phạm tội gây hậu trái nghiêmtrọng đối với phân khu đảm bảo an toàn nghiêm ngặt thì bị phạt tội nhân từ hai năm đến nămnăm.

3. Tội lỗi thuộc 1 trong những cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tù hãm từ tía năm đến mười năm:

a) có tổ chức;

b) áp dụng công cụ, phương tiện,biện pháp bị cấm;

c) gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng so với phân khu đảm bảo an toàn nghiêm ngặt.

4. Bạn phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt chi phí từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ một năm đến năm năm.”

23. Té sungĐiều 191a như sau:

“Điều 191a. Tội nhập khẩu, pháttán những loài nước ngoài lai xâm sợ

1. Người nào chũm ý nhập khẩu,phát tán những loài nước ngoài lai xâm hại tạo hậu trái nghiêm trọng, thì bị vạc tiềntừ năm mươi triệu vnd đến năm trăm triệu đồng, tôn tạo không nhốt đến banăm hoặc phạt tội nhân từ sáu tháng mang đến năm năm.

2. Tội trạng thuộc một trong những cáctrường phù hợp sau đây, thì bị phạt tù đọng từ ba năm cho mười năm:

a) có tổ chức;

b) khiến hậu quả hết sức nghiêm trọnghoặc quan trọng đặc biệt nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Tín đồ phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt chi phí từ mười triệu đ đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

24. Điểm b khoản 2 Điều 202 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“b) vào tình trạng gồm sử dụngrượu, bia mà lại trong máu hoặc khá thở có nồng độ động vượt trên mức cho phép quy định hoặccó sử dụng các chất kích thích to gan lớn mật khác mà quy định cấm sử dụng;”

25. Điều 224 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 224. Tội vạc tán vi rút,chương trình tin học tập có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng thứ tính, mạngviễn thông, mạng Internet, thứ số

1. Fan nào chũm ý phạt tán virút, lịch trình tin học có hào kiệt gây hại mang lại mạng máy tính, mạng viễnthông, mạng Internet, thứ số khiến hậu quả nghiêm trọng, thì bị phát tiền từhai mươi triệu đồng đến nhì trăm triệu đồng hoặc phạt tù túng từ một năm đến nămnăm.

2. Tội trạng thuộc 1 trong cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm mang lại bảy năm:

a) có tổ chức;

b) khiến hậu quả khôn xiết nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Tội trạng thuộc 1 trong cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phát tù từ thời điểm năm năm mang lại mười hai năm:

a) Đối với khối hệ thống dữ liệu thuộcbí mật bên nước; hệ thống thông tin ship hàng an ninh, quốc phòng;

b) Đối với cơ sở hạ tầng thôngtin quốc gia; khối hệ thống thông tin quản lý điều hành lưới năng lượng điện quốc gia; hệ thống thôngtin tài chính, ngân hàng; khối hệ thống thông tin điều khiển giao thông;

c) gây hậu quả quan trọng đặc biệt nghiêmtrọng.

4. Bạn phạm tội còn rất có thể bịphạt chi phí từ năm triệu vnd đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

26. Điều 225 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 225. Tội cản trở hoặc gâyrối loạn hoạt động của mạng sản phẩm tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bịsố

1. Fan nào thực hiện một trongcác hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng nếu như không thuộc trường hợp quy địnhtại Điều 224 và Điều 226a của cục luật này, thì bị phạt tiềntừ hai mươi triệu đ đến nhị trăm triệu đ hoặc phạt tầy từ 1 năm đến nămnăm:

a) từ ý xóa, làm tổn sợ hãi hoặcthay đổi phần mềm, tài liệu thiết bị số;

b) ngăn chặn trái phép việc truyềntải dữ liệu của mạng thiết bị tính, mạng viễn thông, mạng Internet, sản phẩm công nghệ số;

c) hành động khác cản trở hoặc gâyrối loạn hoạt động của mạng thứ tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bịsố.

2. Tội tình thuộc 1 trong cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tội nhân từ tía năm đến bảy năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) lợi dụng quyền quản trị mạngmáy tính, mạng viễn thông, mạng Internet;

c) gây hậu quả hết sức nghiêm trọng;

3. Tội vạ thuộc 1 trong cáctrường đúng theo sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười nhị năm:

a) Đối với hệ thống dữ liệu thuộcbí mật đơn vị nước; hệ thống thông tin ship hàng an ninh, quốc phòng;

b) Đối với hạ tầng thôngtin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành quản lý lưới điện quốc gia; hệ thống thôngtin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin tinh chỉnh và điều khiển giao thông;

c) khiến hậu quả đặc trưng nghiêmtrọng.

4. Tín đồ phạm tội còn có thể bịphạt chi phí từ năm triệu vnd đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhận chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm quá trình nhất định từ 1 năm đến năm năm.”

27. Điều 226 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 226. Tội chuyển hoặc sử dụngtrái phép thông tin mạng sản phẩm tính, mạng viễn thông, mạng Internet

1. Bạn nào triển khai một trongcác hành vi tiếp sau đây xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trậttự, bình an xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồngđến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam cầm đến tía năm hoặc bị phạt tội nhân từsáu mon đến cha năm:

a) Đưa lên mạng thiết bị tính, mạngviễn thông, mạng internet những thông tin trái với chính sách của pháp luật, nếukhông thuộc trường hợp vẻ ngoài tại Điều 88 với Điều 253 của cục luật này;

b) sở hữu bán, trao đổi, tặng kèm cho,sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa những tin tức riêng đúng theo pháp của cơquan, tổ chức, cá nhân khác bên trên mạng thiết bị tính, mạng viễn thông, mạng Internetmà không được phép của nhà sở hữu tin tức đó;

c) hành vi khác sử dụng tráiphép thông tin trên mạng trang bị tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

2. Tội tình thuộc 1 trong các cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tầy từ 2 năm đến bảy năm:

a) có tổ chức;

b) lợi dụng quyền cai quản trị mạngmáy tính, mạng viễn thông, mạng Internet;

c) Thu lợi bất chính từ 1 trămtriệu đồng trở lên;

d) tạo hậu quả hết sức nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng.

3. Tín đồ phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt tiền từ nhì mươi triệu đồng đến nhị trăm triệu đồng, cấm phụ trách chức vụ,cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

28. Bửa sungĐiều 226a như sau:

“Điều 226a. Tội truy vấn bất hợppháp vào mạng vật dụng tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc sản phẩm số của ngườikhác

1. Bạn nào thế ý thừa qua cảnhbáo, mã truy nã cập, tường lửa, sử dụng quyền quản ngại trị của bạn khác hoặc bằngphương thức không giống truy cập phạm pháp vào mạng thiết bị tính, mạng viễn thông, mạngInternet hoặc máy số của tín đồ khác chỉ chiếm quyền điều khiển; can thiệp vàochức năng hoạt động của thiết bị số; rước cắp, nuốm đổi, bỏ hoại, có tác dụng giả dữ liệuhoặc thực hiện trái phép các dịch vụ, thì bị phạt tiền từ nhị mươi triệu vnd đếnhai trăm triệu vnd hoặc phạt tù nhân từ 1 năm đến năm năm.

2. Tội tình thuộc một trong các cáctrường vừa lòng sau đây, thì bị phạt tù nhân từ cha năm mang đến bảy năm:

a) gồm tổ chức;

b) tận dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Thu lợi bất chính lớn;

d) tạo hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm mang đến mười nhì năm:

a) Đối với khối hệ thống dữ liệu thuộcbí mật nhà nước; khối hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc phòng;

b) Đối với cơ sở hạ tầng thôngtin quốc gia; hệ thống thông tin điều hành quản lý lưới điện quốc gia; hệ thống thôngtin tài chính, ngân hàng; hệ thống thông tin điều khiển và tinh chỉnh giao thông;

c) Thu lợi bất chính không hề nhỏ hoặcđặc biệt lớn;

d) khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng.

4. Fan phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt tiền từ năm triệu đ đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấmhành nghề hoặc làm các bước nhất định từ một năm đến năm năm.”

29. Bổ sungĐiều 226b như sau:

“Điều 226b. Tội áp dụng mạng máytính, mạng viễn thông, mạng mạng internet hoặc máy số triển khai hành vi chiếmđoạt tài sản

1. Tín đồ nào sử dụng mạng máytính, mạng viễn thông, mạng mạng internet hoặc trang bị số thực hiện một trong nhữnghành vi sau đây, thì bị vạc tiền từ bỏ mười triệu vnd đến một trăm triệu vnd hoặcphạt tù từ 1 năm đến năm năm:

a) Sử dụng tin tức về tài khoản,thẻ bank của cơ quan, tổ chức, cá thể để chiếm phần đoạt hoặc làm cho giả thẻ ngânhàng nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

b) truy nã cập bất hợp pháp vào tàikhoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm phần đoạt tài sản;

c) lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trong thương mại điệntử, sale tiền tệ, huy động vốn tín dụng, giao thương mua bán và giao dịch cổ phiếuqua mạng nhằm mục đích chiếm đoạt gia sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) hành động khác nhằm mục đích chiếm đoạttài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Lầm lỗi thuộc một trong cáctrường hòa hợp sau đây, thì bị phạt phạm nhân từ ba năm đến bảy năm:

a) có tổ chức;

b) Phạm tội các lần;

c) Có đặc thù chuyên nghiệp;

d) chiếm phần đoạt gia sản có giá chỉ trịtừ năm mươi triệu đ đến bên dưới hai trăm triệu đồng;

đ) khiến hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Tội ác thuộc 1 trong những cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) chiếm phần đoạt tài sản có giá trịtừ hai trăm triệu đ đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) tạo hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

4. Tội vạ thuộc 1 trong những cáctrường thích hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến nhị mươi năm hoặc tùchung thân:

a) chiếm đoạt gia sản có giá chỉ trịtừ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) khiến hậu quả đặc trưng nghiêmtrọng.

5. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt tiền từ năm triệu vnd đến một trăm triệu đồng, tịch thu 1 phần hoặctoàn cỗ tài sản, cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất địnhtừ một năm đến năm năm.”

30. Vấp ngã sungĐiều 230a như sau:

“Điều 230a. Tội khủng ba

1. Người nào nhằm gây ra tình trạnghoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng con người của người khác hoặc tàn phá tàisản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ mười năm mang đến hai mươi năm,tù bình thường thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường thích hợp xâmphạm tự do thoải mái thân thể, sức mạnh hoặc chiếm phần giữ, làm cho hư hại gia tài của cơ quan, tổchức, cá nhân, thì bị phân phát tù từ năm năm mang đến mười lăm năm.

3. Tội ác trong trường hòa hợp đedọa triển khai một trong số hành vi khí cụ tại khoản 1 Điều này hoặc gồm nhữnghành vi khác uy hiếp đáp tinh thần, thì bị phạt tù túng từ 2 năm đến bảy năm.

4. Fan phạm tội còn hoàn toàn có thể bịphạt cai quản chế, cấm trú ngụ từ một năm đến năm năm, tịch thu một trong những phần hoặc toàn bộtài sản.

31. Bửa sungĐiều 230b như sau:

“Điều 230b. Tội tài trợ béo bố

1. Người nào huy động, cung ứng tiền,tài sản dưới ngẫu nhiên hình thức nào mang lại tổ chức, cá thể khủng bố, thì bị phân phát tùtừ năm năm mang lại mười năm.

2. Bạn phạm tội còn có thể bịphạt quản ngại chế, cấm trú ngụ từ 1 năm đến năm năm, tịch thu một trong những phần hoặc toàn bộtài sản.”

32. Điều 248 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 248. Tội đánh bạc tình

1. Tín đồ nào đánh bạc bẽo trái phépdưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền xuất xắc hiện vật có giá trị từ bỏ haitriệu đồng cho dưới năm mươi triệu đ hoặc bên dưới hai triệu đ nhưng đã bị kếtán về tội này hoặc tội cơ chế tại Điều 249 của cục luậtnày, chưa được xóa án tích ngoài ra vi phạm, thì bị vạc tiền từ năm triệu đồng đếnnăm mươi triệu đồng, tôn tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù đọng từ cha thángđến cha năm.

2. Tội vạ thuộc một trong cáctrường hợp sau đây, thì bị phạt tù nhân từ 2 năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) tiền hoặc hiện nay vật cần sử dụng đánhbạc có mức giá trị từ thời điểm năm mươi triệu vnd trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Bạn phạm tội còn rất có thể bịphạt tiền từ ba triệu vnd đến ba mươi triệu đồng”.

33. Khoản 1 Điều 249 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Người nào tổ chức đánh bạchoặc gá bạc bẽo trái phép với quy mô béo hoặc đã trở nên xử phát hành chính về hành viquy định tại Điều này với Điều 248 của bộ luật này hoặc đang bịkết án về một trong các tội này, không được xóa án tích mà hơn nữa vi phạm, thì bịphạt chi phí từ mười triệu vnd đến bố trăm triệu đồng hoặc phạt tội nhân từ một năm đếnnăm năm.”

34. Điều 251 được sửa đổi, bổsung như sau:

“Điều 251. Tội cọ tiền

1. Tín đồ nào thực hiện một trongcác hành vi sau đây, thì bị phạt tù đọng từ 1 năm đến năm năm:

a) thâm nhập trực tiếp hoặc giántiếp vào thanh toán giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc thanh toán giao dịch khác tương quan đến tiền,tài sản biết rõ là do phạm tội cơ mà có nhằm mục tiêu che che nguồngốc phi pháp của tiền, tài sản đó;

b) sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà gồm vào việc thực hiện cáchoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

c) đậy giấu thông tin về mối cung cấp gốc,bản chất thực sự, vị trí, vượt trình dịch chuyển hoặc quyền sở hữu so với tiền,tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tinđó;

d) triển khai một trong các hànhvi qui định tại những điểm a, b cùng c khoản này so với tiền, gia tài biết rõ làcó được từ những việc chuyển dịch, đưa nhượng, biến hóa tiền, tài sản do phạm tộimà có.

2. Tội lỗi thuộc một trong những trườnghợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ tía năm cho mười năm:

a) bao gồm tổ chức;

b) lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội những lần;

d) Có đặc thù chuyên nghiệp;

đ) cần sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảoquyệt;

e) Tiền, gia tài phạm tội bao gồm giátrị lớn;

g) Thu lợi bất bao gồm lớn;

h) tạo hậu trái nghiêm trọng;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Lầm lỗi thuộc 1 trong các cáctrường phù hợp sau đây, thì bị phạt tội nhân từ tám năm mang đến mười lăm năm:

a) Tiền, gia tài phạm tội gồm giátrị không nhỏ hoặc đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính rất cao hoặcđặc biệt lớn;

c) khiến hậu quả khôn xiết nghiêm trọnghoặc quan trọng nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bịtịch thu 1 phần hoặc toàn thể tài sản, phát tiền đến bố lần số tiền hoặc giátrị gia sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cho công việcnhất định từ 1 năm đến năm năm.”

35. Điều 274 được sửa thay đổi nhưsau:

“Điều 274. Tội xuất cảnh, nhập cảnhtrái phép; tội ở lại việt nam trái phép

Người như thế nào xuất cảnh, nhập cảnhtrái phép hoặc sinh hoạt lại việt nam trái phép, đã bị xử phạt hành chủ yếu về hành vinày bên cạnh đó vi phạm, thì bị vạc tiền tự năm triệu vnd đến năm mươi triệu đồnghoặc phạt tù đọng từ cha tháng cho hai năm.”

36. Kho bãi bỏcác điều 131, 183, 184 và 199.

Điều 2. Sửađổi, bổ sung cập nhật một số nhiều từ trên khoản 1 Điều 313 nhưsau:

1. Sửa đổi cụm từ “Điều 119, khoản 2 (tội giao thương phụ nữ)” thành các từ “Điều 119, khoản 2 (tội giao thương người)”;

2. Bổ sung cụm trường đoản cú “Điều 230a (tộikhủng bố)” vào sau nhiều từ “Điều 230 (tội chế tạo, tàng trữ,vận chuyển, sử dụng, giao thương trái phép hoặc chỉ chiếm đoạt khí giới quân dụng, phươngtiện nghệ thuật quân sự)”.

Điều 3.

1. Hình thức nàycó hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Thiết yếu phủ, tandtc nhân dân tốicao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của mìnhhướng dẫn thi hành lao lý này.

Luật này đã làm được Quốc hội nướcCộng hòa làng hội công ty nghĩa nước ta khóa XII, kỳ họp thiết bị 5 thông qua ngày 19tháng 6 năm 2009.