Bài tập thanh toán quốc tế

-

Bài tập thanh toán giao dịch quốc tế – TTQT là 1 trong những trong số các nghiệp vụ của bank trong việc giao dịch thanh toán giá trị của các lô sản phẩm giữa bên mua cùng bên bán sản phẩm thuộc nghành nghề ngoại thương, mặc dù nhiên cũng đều có trường hợp quan trọng đặc biệt không cần trải qua ngân mặt hàng là giao dịch quốc tế qua tiền mã hóa (ví dụ: Bitcoin, Ethereum). Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham khảo một vài dạng bài bác toán thực tiễn về kế toán giao dịch quốc tế nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thanh toán quốc tế

*
Mẫu bài xích tập thanh toán giao dịch quốc tế cơ bản có lời giải

Các phương thức thanh toán giao dịch quốc tế phổ biến nhất bây giờ là:

Chuyển chi phí bằng: Điện giao dịch chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bởi Thư chuyển khoản qua ngân hàng (MTR: Mail Transfer Remittance).Trả tiền lấy triệu chứng từ (C.A.D: Cash Against Document).Nhờ thu (Collection).Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).Bitcoin

NỘI DUNG CHÍNH


1. Bài tập thanh toán giao dịch quốc tế số 1 

*

BÀI GIẢI 1:

a) khách hàng: download USD bằng VND —> Ngắn hàng: phân phối USD thiết lập VND:

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá bán hán USD/VND = 17.671.

b) khách hàng: chào bán EUR mang USD —> Ngân hàng: cài EUR chào bán USD:

Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá cài đặt EUR/USD = 1.2692.

c) khách hàng: buôn bán USD mang EUR —> Ngân hàng: cài USD phân phối EUR:

Vậy bank sẽ áp dụng tỷ giá cả EUR/USD = 1.2712.

d) khách hàng: cung cấp JPY lấy USD —› Ngân hàng: mua IPY bạn dạng USD;

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá thành USD/JPY = 115,00.

e) khách hàng: phân phối GBP đem USD —> Ngân hàng: download GBP phân phối USD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá download GBP/USD = l,6568.

f) khách hàng hàng: bán USD rước AUD —> Ngân hàng: mua USD chào bán AUD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá phiên bản AUD/USD = 07924.

2. Bài tập thanh toán quốc tế số 2

*

BÀI GIẢI 2:

a) người tiêu dùng muốn download 120M USD bằng VND

Phân tích: quý khách bán VND mua 120.000 USD

Ngân sản phẩm mua VND bán 120.000 USD

Ngăn mặt hàng bán 120.000 USD nên sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND = 16.871.

Vậy khi người tiêu dùng muốn sở hữu 120.000 USD, số VND yêu cầu trả:

16.871120.000 USD = 2.024.520.000 VND.

Xem thêm: Cách Làm Nước Mía Ngon Tuyệt, Cách Pha Chế Nước Mía Ngon Tuyệt

b) khách hàng muốn buôn bán 960.000 EUR rước USD

Phân tích: người tiêu dùng bán 960.000 EUR mua USD

Ngân mặt hàng mua 960.000 EUR bán USD

Ngăn sản phẩm mua 960.000 EUR cần sẽ án dụng tỷ giá download EUE/USD = 1,2248

Vậy khi khách hàng muốn bán 960.000 EUR mang USD, số USD quý khách hàng có được:

1.2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD.

c) người sử dụng muốn bán 92.500 USD lẫy EUR

Phân tích: người sử dụng bán 92.500 USD mua EUR

Ngân hàng mua 92.500 USD bán EUR.

Ngăn mặt hàng bán EUR buộc phải sẽ áp dụng tỷ giá cả EUR/USD =1,2298

Vậy khi người tiêu dùng muốn phân phối 92.500 USD rước EUR. Số EUR quý khách hàng có được:

92.500 USD/ 1.2298 = 75.215 EUR.

d) người sử dụng bán 12.358.000 JPY lấy USD

Phân tích: người sử dụng bán 12.358.000 IPY mua USD

Ngân sản phẩm mua 12.358.000 PY bán USD

Ngân hàng buôn bán USD đề xuất sẽ ấp va tỷ giá thành USD/JPY = 115,00

Vậy khi quý khách hàng muốn chào bán 12.358.000 JPY rước USD, số USD người sử dụng có được:

12.358.000 IPY / 115,00 = 107.461 USD.

e) quý khách muốn download 28.320 GBP bởi USD

Phân tích: quý khách bán USD mua 28.320 GBP

Ngân mặt hàng mua USD bán 28.320 GBP

Ngân hàng bán GBP yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá bán GBP/USD = 1,6600

Vậy khi khách hàng muốn download 28.320 GBP bẳng USD. Số USD khách hàng phải trả:

28.320 GBP x I,6600 = 47,011,2 USD

f) người sử dụng muỗn cung cấp 56.900 USD lấy AUD

Phân tích: quý khách hàng bán 56.900 USD thiết lập AUD

Ngân hàng thiết lập 56.901 USD buôn bán AUD

Ngân hàng buôn bán AUD nên sẽ áp dụng tỷ giá thành AUD/USD: 0,6924

Vậy khi người tiêu dùng muốn ý muốn bán 56.900 USD rước AUD, số AUD khách hàng có:

56.900 USD/0,6914 = 82.178 USD.

3. Bài tập số 3

*

BÀI GIẢI 3

a) người tiêu dùng A: cài đặt 20.000 GBP bởi CHF

Phân tích:

Khách sản phẩm bán bịt mua USD; quý khách bán USD, mua 20.000 GBP

Ngân hàng mua CHE bán USD: ngân hàng mua LISD, bán 20.000 GBP

Ngân mặt hàng bán USD thiết lập CHE yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá chỉ bán USD/CHF: 1,2611

Ngân hàng thiết lập USD, chào bán 20.000 CHF cần sẽ án dụng tỷ giá cả GBP/USD: 1.7691

Tính tỷ giá cả GBP/CHF (b):

*

Vậy khi quý khách A cài đặt 20.000 GBP bởi CHF, số CHF khách hàng phải trả:

20.000 GBP x GBP/CHF(h) = 20.000 x 2.2310 = 44.620 CHE

b) quý khách hàng B: chào bán 20.000 GBP rước CHF

Phân tích:

Khách mặt hàng bán 21.000 GHP mua USD: khách hàng bán USD, mua CHF

Ngân sản phẩm mua 20.000 GBP bán USD: bank mua USD, bán CHF

Ngăn sản phẩm mua 20.000 GHP bán USD buộc phải sẽ vận dụng tỷ giá chỉ mua GBP/USD: 1,7651

Ngăn sản phẩm mua USD, bán CHF cần sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/CHF: 1,2541

Tính tỷ giá cài GBP/CHF (m):

*

Vậy khi quý khách B bán 20.000 GHP mang CHF, số CHF khách hàng có:

20.000 GBP x GBP/CHF(m) = 20.000 x 2,2136 = 44.272 CHF

c) người tiêu dùng C: cài đặt 28.000 EUR bằng VND

Phân tích:

Khách mặt hàng bán VND mua USD. Quý khách hàng bán USD. Tải 28.000 EUR.

Ngân sản phẩm mua VND bán USD: ngân hàng mua LSD, hán 28.000 EUR.

Ngân mặt hàng bán USD mua VND phải sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngăn sản phẩm bán 28.000 EUR mua USD yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giá bán EUR/USD: 1,2298

Tính tỷ giá cả EUR/VIND (b):

*

Vậy khi khách hàng C sở hữu 28.000 EUR bởi VND, số VND người tiêu dùng phải trả:

28.000 EUR x EUR/VND (b) = 28.000 x 20.771 = 581.588.000 VND

d) người sử dụng D: cung cấp 28.000 EUR bởi VND

Phân tích:

Khách sản phẩm bán 28.000 EUR mua USD; người tiêu dùng bán USD, mua VND

Ngân hàng mua 38.0001 EUR bán USD: ngân hàng mua LSD, bán VND

Ngân sản phẩm mua USD buôn bán VND nên sẽ vận dụng tỷ giá bán mua USD⁄VND: 16.888

Ngân sản phẩm mua 28.000 EUR, bán USD yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá mua EUR/USH: 1,2248

Tỉnh tỷ giá cài EUR/VND (m):

*

Vậy khi người tiêu dùng D phân phối 28.000 EUR. Bởi VND. Số VND người tiêu dùng có:

28.000 EUR x EUR/VND (m) = 28.000 x 20684,4224 = 579.163.827,2 VND

e) người tiêu dùng E: cài đặt 40.000 AUD bằng VND

Phân tích:

Khách mặt hàng bán VND mua USD; khách hàng bán USD, mua 40.000 AUD

Ngân sản phẩm mua VND bán USD; ngân hàng mua USD, bán 40.000 AUD

Ngăn sản phẩm bán USD mua VND nên sẽ vận dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngăn sản phẩm bán 40.000 AUD, mua USD cần sẽ áp dụng tỷ giá chỉ bán AUD/USD: 0,7727

Tỉnh tỷ giá thành AUD/VND(b):

*

Vậy khi người sử dụng E cài 41.000 AUD bằng VND. Số VND khách hàng phải trả:

40.000 AUD x AUD/VND (b) = 40.000 x 13.050.903 = 522.036.120 VND

f) người sử dụng F: buôn bán 40.000 AUD mang VND

Phân tích:

Khách hàng bán 40.000 AUD mua USD: khách hàng bán USD. mua VND

Ngân hàng mua 40.000 AUD bán USD: bank mua USD, bán VND

Ngăn hàng mua USD bán VND yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá bán mua LSD/VND: 16.888

Ngân hàng mua 40.000 AUD, bán USD bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giả mua AUD/USD: 0.7681

Tỉnh tỷ giá thiết lập AUD/VND (m):

*

Vậy khi quý khách hàng F phân phối 40.000 AUD mang VND, số VND khách hàng có:

D x AUD/VND (m) = 40.000 x 12.971,6728 = 866.912 VND

g) người sử dụng G: bán 12 triệu JPY rước VND