Bài tập so sánh trong tiếng anh nâng cao

-
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH Choose the best answer to lớn fill in the gaps.1. Today is a day. The sun ... There ………… I can.a. Sooner as b . No sooner as c. As soon as d. Soonest as99. The shirt and that one……………a. Alike b. Are alike c. As alike as d. The same100. I want to buy some shoes………….the ... C. Temperature d. Season10.My mother can dance very She is a professional dancer.a. Sweetly b . Softly c. Loudly d. Beautifully11.In Viet phái mạnh , it is normally in the South than in the North.a....

Bạn đang xem: Bài tập so sánh trong tiếng anh nâng cao


*

*

*

... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH 1. I …….Louisiana state University.A-am attending B-attend C-was attending ... School every day.5/ We (do) __________ this exercise at the moment.6/ My mother (cook) ___________ some food in the kitchen at present. She always (cook) __________ in the mornings.7/ It (rain) ... Green ink.15/ We (do) __________ an English exercise at the moment.16/ I (come) _________ as soon as my work is finished. (You be) ________ ready ?17/ Where (you go) __________ for your holiday...

Xem thêm: Cách Làm Hoa Sen Bằng Giấy Xốp, Hoa Sen Bằng Mút Xốp Trang Trí Sự Kiện


*

*

... MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂMGV: Th.s Đặng Hữu Thọ bài bác tập 1 Một vật để giữa dầm lũ hồi làm cho dầm tất cả độ ... Liệu đã gửi ra, hãy tính độ cao thực thụ của cầu.Hướng dẫnGọi độ cao thực thụ của mong so với phương diện nước là H, chiều dài tự nhiên và thoải mái của dây là l.Theo bài ra thì: nếu như chiều cao của ước là H0 thì ... Mvcαα= ⇔ − + =⇒ = −ABCODxy Bài tập 6: Đứng trên một chiếc cầu bé dại bắc qua con kênh, một bạn học viên nhìn xuống và mong tính độ cao của ước so với phương diện nước H0=10(m). Để kiểm tra...

Xây dựng hệ thống bài tập nâng cao về nhà đề giới hạn dãy số, giới hạn hàm số nhằm bồi chăm sóc năng lực giải toán cho học viên khá tốt


... Liên kết, biểu lộ mạch lạc giũa những câu trong đoạn văn) bài bác tập 3: Trạng ngữ được bóc tách thành câu riêng tiếp sau đây có tác dụng gì? Đêm. Trong phòng tập thể, Na, Hà đều đã ngủ say. ( Báo ... bài tập để cho hs chuẩn bị trước.  Ôn lại toàn bộ kiến thức để triển khai bài kiểm tra kết thúc học học tập phần. HĐ cô giáo HĐ của HS kỹ năng HĐ1: (GV gợi ý HS ôn tập một số vấn đề về ... Nhấn mạnh vấn đề ý về thời gian) 4. Dặn dò, gợi ý về nhà: (2’)  học tập lại toàn bộ kiến thức  sẵn sàng phần "Chuyển thay đổi câu dữ thế chủ động thành câu bị động"  Làm những bài tập gv phát...