Một số bài tập toán hình học 7 ôn tập học kì 1 có lời giải

-

A. CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH 7 HỌC KÌ 1

DẠNG 1. KIỂM TRA hai ĐƯỜNG THẲNG song SONG, nhì ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. VẼ ĐƯỜNG THẲNG song SONG, ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG TRUNG TRỰC.

Bạn đang xem: Một số bài tập toán hình học 7 ôn tập học kì 1 có lời giải

Phương pháp giải.

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai mặt đường thẳng tuy nhiên song, có mang và dấu hiệu nhận thấy hai đường thẳng vuông góc, định nghĩa hai tuyến đường trung trực.

Ví dụ: (Bài 55 tr.103 SGK)

a) những đường thẳng vuông góc cùng với d trải qua M, N.

b) những đường thẳng tuy vậy song với e trải qua M, N.

Giải. 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án" width="322">

a) Đường thẳng a đi qua M và vuông góc với d. Đường trực tiếp b trải qua N cùng vuông góc với d.

b) Đường thẳng x trải qua M và song song cùng với e. Đường thẳng y đi qua N và tuy nhiên song với e.

DẠNG 2. TÍNH SỐ ĐO GÓC

Phương pháp giải.

Sử dụng các đặc điểm của nhị góc đối đỉnh, hai góc kề bù, nhì góc sản xuất bởi hai tuyến đường thẳng tuy vậy song cùng với một mặt đường thẳng thứ ba.

Ví dụ 2. (Bài 57 tr.104 SGK)

Cho hình 39 (SGK) (a // b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn.

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 2)" width="619">

Ví dụ 3. (Bài 59 tr.104 SGK)

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 3)" width="406">

Hướng dẫn.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 4)" width="228">

DẠNG 3. PHÁT BIỂU MỘT ĐỊNH LÍ (BẰNG CÁCH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG, BẰNG CÁCH NHÌN VÀO HÌNH VẼ) HOẶC CHỌN CÂU PHÁT BIỂU ĐÚNG.

Phương pháp giải.

Liên hệ với những kiến thức tương xứng trong SGK nhằm trả lời.

Xem thêm: Cách Vẽ Trang Trí Thiệp Sinh Nhật Đơn Giản, Đẹp Và Độc Đáo, Vẽ Trang Trí Thiệp Chúc Mừng Sinh Nhật

Ví dụ 4. (Bài 60 tr. 104 SGK)

Hãy phạt biểu các định lí được miêu tả bằng hình mẫu vẽ sau, rồi viết đưa thiết, kết luận của từng định lí.

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 5)" width="422">

Giải.

a) Nếu hai đường thẳng sáng tỏ cùng vuông góc với một con đường thẳng thứ bố thì bọn họ song tuy vậy với nhau.

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 6)" width="129">

Nếu một mặt đường thẳng vuông góc với 1 trong những hai đường thẳng tuy vậy song thì vuông góc với mặt đường thẳng kia.

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 7)" width="120">

b) Nếu hai tuyến phố thẳng cùng tuy nhiên song cùng với một con đường thẳng thứ ba thì tuy vậy song cùng với nhau.

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 8)" width="127">

DẠNG 4. CHỨNG MINH MỘT ĐỊNH LÍ

Phương pháp giải.

Vẽ hình, viết trả thiết, kết luận, nêu xác minh và các lí bởi vì tương ứng.

Ví dụ 5. chứng minh rằng nếu hai tuyến đường thẳng song song giảm một đường thẳng thứ cha thì các tia phân giác của nhì góc so le trong tuy vậy song cùng với nhau.

Giải.

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 9)" width="508">

Chứng minh:

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 10)" width="375">

 B. MỘT SỐ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Bài 1: Vẽ hình cùng viết mang thiết, tóm lại của định lí sau :

Hai mặt đường thẳng biệt lập cùng vuông góc cùng với một con đường thẳng lắp thêm 3 thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.

Bài 2:

a) Hãy viết định lí nói đến một đường thẳng vuông góc với một trong các hai mặt đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh họa, viết GT/KL bởi kí hiệu

Bài 3: Phát biểu định lí, viết GT, KL được biểu đạt bởi hình mẫu vẽ sau:

 

 

 

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 11)" width="176">

 

Bài 4:

a) Hãy tuyên bố định lí được diễn đạt bởi mẫu vẽ sau.

b) Viết đưa thiết và kết luận của định lí đó bởi kí hiêu

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 12)" width="148">

Bài 5: Vẽ hình, viết trả thiết, kết luận của định lí: “Nếu hai đường thẳng sáng tỏ cùng tuy nhiên song cùng với một đường thẳng thứ bố thì chúng tuy nhiên song cùng với nhau.”

Bài 6 : Vẽ hình, viết mang thiết, tóm lại và chứng minh định lí: “Nếu hai tuyến đường thẳng thuộc vuông goc với một mặt đường thẳng thứ cha thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.”

 

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 13)" width="355">
*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 14)" width="221">

 

 

*
*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 16)" width="261">

 

Bài 9:  cho hình vẽ (hình 2). 

1) bởi sao m // n?

2) Tính số đo x của góc ABD

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 17)" width="172">

Bài 10: Vẽ hình theo trình từ sau:

a) Góc xOy gồm số đo 600 , điểm A phía bên trong góc xOy

b) Đường trực tiếp m đi qua A và vuông góc với Ox

c) Đường thẳng n trải qua A và song song với Oy 

Bài 11: Cho đoạn thẳng AB dài 12cm. Hãy vẽ mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu rõ biện pháp vẽ.

Bài 12: Hình vẽ sau cho biết thêm a//b , 

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 18)" width="305">

 

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 19)" width="254">

 

Bài 13: mang đến hình vẽ. Biết :

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 20)" width="309">

 

 

 

Chứng minh: xx’ // yy’.

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 21)" width="169">

 

Bài 14: 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 22)" width="427">

 

 

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 22)" width="337">

 

Bài 15:  

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 24)" width="284">

 

 

a) Đường thẳng a có song song với đường thẳng b ko ? vị sao?

b) Đường thẳng b có tuy nhiên song với con đường thẳng c ko ? bởi vì sao?

c) Đường trực tiếp a có song song với mặt đường thẳng c ko ? vì chưng sao?

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 25)" width="219">

 

Bài 16: 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 26)" width="276">

 

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 27)" width="151">

Bài 17: 

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 28)" width="316">

 

 

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 29)" width="218">

Bài 18: 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 30)" width="409">

 

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 31)" width="184">

 

Bài 19: mang đến hình vẽ bên. Biết E là trung điểm của AB ; ME vuông góc AB tại E với ME, MF lần lượt là tia phân giác của 

*

1/ vị sao EM là mặt đường trung trực của đoạn thẳng AB ?

2/ chứng tỏ rằng: MF//AB

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 33)" width="142">

 

Bài 20 : Cho hình mẫu vẽ .

*

 

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 35)" width="180">

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài

Đáp án

1

*
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 36)" width="181">

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

- Vẽ đoạn trực tiếp AB = 12cm

- Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB: bên trên tia AB, đem điểm M sao cho:

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 37)" width="145">

- Qua M, vẽ con đường thẳng d vuông góc với AB

Ta có: d là con đường trung trực của đoạn thẳng AB

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 38)" width="185">

11

 

 

12

Vẽ con đường thẳng c trải qua O và song song với a. 

Vì a//c cần b//c , ta có:

*
các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 39)" width="271">
*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 40)" width="237">

13

 

 

14

 

 

15

*
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 41)" width="324">

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 42)" width="174">

16

  

17

*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 43)" width="400">
*
các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 44)" width="199">

18